Belter på skolebussene i indre Østfold

Det er grunn til å glede seg med alle de skolebarna som fra nyttår har fått sikkerhetsbelter på skolebussene i Indre Østfold. Etter at Venstre tok opp saken i fjor, etter innspill fra foreldre, ble det bestemt i fylkeskommunen at alle skolebusser skal få belter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Grønn buss

Foto: Stein Inge Dahn

Dessverre har ikke alle bussene fått belter fra nyttår selv om det er inngått nye bussavtaler. Det er noen busser igjen i kommunene Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Marker som ikke har belter i Indre Østfold. Det skyldes at flertallet i fylkestinget ikke ville bruke penger til å installere belter på de bussene som fortsatt mangler belter.

Da dette ble behandlet i fylkeskommunens samferdselskomité, foreslo Venstre at de resterende syv bussene som brukes i Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Marker skal få ettermontert belter så raskt som mulig. Alle de andre partiene stemte ned det forslaget. De andre partiene vil heller bytte ut bussene i dette området av Indre Østfold i årene fram til 2015. Venstre synes det var for lenge å vente, men støttet forslaget da vårt eget ble stemt ned.

Det gode budskapet er at alle skolebusser etter hvert vil få belter. I mellomtiden får vi glede oss over alle de som allerede har fått, fordi foreldre presset på slik at politikerne sa ja.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**