Interpellasjon fra Erik Ringnes til fylkesrådet i Hedmark

Fylkesrådet må betale dobbel leie til tannklinikk på grunn av forglemmelse – dette svekker tilliten til fylkesrådet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Avisa Østlendingen har et oppslag 11. januar 2011 som forteller at Hedmark fylkeskommune ikke har sagt opp sin leieavtale med YC Eiendom AS om leie av lokaler til tannklinikk. Dette kan i verste fall innebære at Hedmark fylkeskommune må betale en million kroner ekstra i husleie for ledige lokaler etter tidligere Elverum tannklinikk som i dag leier lokaler på Terningen Arena. Kan fylkesrådet bekrefte at dette er riktig og hva vil fylkesrådet gjøre for å komme seg ut av denne leieavtalen som går helt til 2014 med et årlig leiebeløp på kr 337.000 kroner?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**