Nominasjonskomiteens forslag klart

Nominasjonskomiteen i Buskerud Venstre har nå lagt frem sitt forslag til liste ved valget til fylkestinget høsten 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INNSTILLING FRA NOMINASJONSKOMITEEN
Nedenfor er nominasjonskomiteens innstilling til Venstres valgliste til fylkestingsvalget i Buskerud i 2011.

1 Runolv Stegane 1952 Sigdal
2 Rebekka Borsch 1976 Røyken
3 Helge Stiksrud 1954 Ringerike
4 Ståle Sørensen 1972 Drammen
5 Anne Kjersti Frøyen 1961 Ål
6 Yosuf Gilani 1972 Drammen
7 Bjørn Flo Knudsen 1981 Kongsberg
8 Anna S. Evensen 1987 Drammen
9 Ulla Nordgarden 1973 Drammen
10 Erik Hørlück Berg 1964 Modum
11 Ole-Gunnar Øhren 1949 Ringerike
12 Sissel Urke 1965 Ål
13 Matias Eide Sataøen 1987 Hol
14 Gunn-Torill H.Mathisen 1962 Hurum
15 Torleif Dalseide 1959 Ål
16 Nina E. Johnsen 1964 Lier
17 Lasse Thue 1975 Røyken
18 Anne-Marit Lillestø 1954 Ringerike
19 Geir Stave 1961 Hurum
20 Asgeir Osnes 1973 Drammen
21 Christin Gorman 1970 Drammen
22 Roar Olsen 1957 Ringerike
23 Anne-Lise Strande 1957 Ringerike
24 John Storhaug 1958 Ål
25 Ivar Løkeng 1973 Kongsberg
26 Kristine Nore 1978 Krødsherad
27 Simen Eide 1982 Drammen
28 Svein Jakob Hollerud 1955 Sigdal
29 Olav Relling 1949 Ringerike
30 Marit Svarverud 1959 Sigdal
31 Tom-Roger Stensberg 1976 Røyken
32 Dagfinn Ystad 1952 Ål
33 Ole R. Mælingen 1971 Ringerike
34 Rodney Harper 1981 Drammen
35 Magne Berg 1948 Hol

Nominasjonskomiteen har hatt møter med de øverste 10 kandidatene og hatt dialog med alle som står på listen.

Nominasjonskomiteen har for øvrig bestått av Kristine Nore, Knut Anders Berg og Anne-Marit Lillestø.

Buskerud Venstres nominasjonsmøte finner sted lørdag 19. februar på Rica Park Hotel i Drammen
. Mer informasjon om møtet legges ut på nettsiden snart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**