Venstre vil ha mindre byråkrati i skolen

Regjeringen sier de vil ta tidstyvene og gi lærerne mer tid med elevene. Samtidig har rødgrønne kunnskapsministre pålagt lærerne 148 nye rundskriv, forskrifter og lovendringer. Regjeringen og Kristin Halvorsen er jo selv skolens største tidstyv. Lærere og rektorer drukner i nye rundskriv, forskrifter og lovendringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Dokument

Foto: Microsoft

Venstre har bedt om å få en oversikt over hvilke forskrifter og rundskriv som er blitt innført siden de rødgrønne overtok i 2005. Resultatet er bekymringverdig. Denne typen rundskriv blir knapt lest, fordi lærerne ikke har kapasitet.

Den enorme mengden pålegg fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet er først og fremst egnet til å gi lærere og skoleledere dårlig samvittighet. Det gir mindre kvalitet i skolen, og er dårlig ledelse.

For å sette det på spissen burde det være mulig å koke ned årets nye rundskriv til ti sider kombinert med en hyggelig julehilsen fra kunnskapsministeren til skolene. Venstre kommer til å foreslå at det settes ned et eget regelråd som får i oppgave å kutte 25 prosent av dagens nivå på forskrifter, rundskriv og lovendringer. Slike regelråd har gitt suksesshistorier i å kutte byråkrati blant annet i Sverige.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**