Næringsutvikling

Venstre mener at en av våre utfordringer er tendenser mot ensretting og sentralisering av næringsstrukturen i Norge. Vi ser dette på uttalelser om hvor sykehusene skal plasseres og satsing på snørydding på veier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre mener at lokal sjukehus handler om tryggheten til innbyggere på samme nivå som vei-sikring. Det handler om sikring av distriktene både når det gjelder liv men også når det gjelder næringsutvikling.

Industri

Foto: Håkon Frode Særsten

Denne tendensen ser vi i økende grad i disse dager da forskjellen på verdifullt arbeid og verdiskapende arbeid blir uklare for folk flest.
Verdi skapende arbeid er når en er med på å lage(skape) noe nytt enten det er en båt, plattform, dataprogram, eller laks.
Verdifullt arbeid er helse, skole, konsulentarbeid etc.

Grunnen for at det er viktig med et slikt skille, er at verdiskaping er det som betaler for det verdifulle arbeidet. Så om vi ikke legger til rette for verdiskaping på Stord vil de verdifulle arbeidsoppgavene som kommunesektoren, helse, skole og andre konsulent arbeid minke og få dårligere kår, i tillegg til øket arbeidsledighet eller fraflytting.

Vi ønsker oss et åpent samfunn der mulighetene for utvikling og etablering styrkes i distriktene, et virkemiddel for å oppnå dette er å øke maktspredning, mangfold og desentralisering.

Det er viktig for Venstre på Stord å styrke næringspolitikken i kommunen. I dag er Stord en av de aller dyreste kommunene i dette distriktet for etablering av næringsområder og byggefelt. For å styrke det mangfoldet av gründere, nyskapende bedrifter og produktiv kreativitet som skjer på Stord må vi gjøre noe med dette.
Vi ønsker å se på
prosesser som er etablert i kommunen som er knyttet til etablering og utbygging
prising og avgifter
gjennomstrømningshastighet.

Vi er en liten og konsentrert kommune og det skulle være mulig å tilrettelegge for en mer effektiv og rimeligere prosess for slik etablering fra kommunen sin side.

Vi ønsker en etablerings vennlig kommune, som vil styrke både skole og helse og stabilitet på arbeidsmarked på sikt. Venstre er et næringsutviklings vennlig parti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**