Et foregangsfylke for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø

2. utkastet til program for Akershus Venstre for 2011-2015 er nå klart. – Akershus skal framstå som et mulighetenes fylke; en region preget av høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling og skapende engasjement for framtidsrettede forbedringer, heter det i programforslaget som ble lagt fram i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ola G. Strømme Ola G. Strømme har ledet arbeidet med programforslaget.

Ola G. Strømme Ola G. Strømme har ledet arbeidet med programforslaget.
Foto: Tonje Hurum

Programmmet skal behandles på Akershus Venstres årsmøte 12. – 13. februar.

I forslaget heter det videre at Venstre skal jobbe for at Akershus skal være:
Et foregangsfylke for framtidsrettede og miljøvennlige energi- og
samferdselsløsninger
Et fylke som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping
Et fylke med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende tettsteder og byer
Et fylke med sterkt internasjonalt engasjement

Last ned programforslaget her (pdf).

Det er mulig å sende inn forslag til endringer i programmet. Disse sendes til [email protected] innen 03.02.2011. Skjema for endringsforslag finner du her. Her finnes mer informasjon om hvordan man setter opp endringsforslag.

Vær oppmerksom på at dette kun er et forslag. Det er ikke gjeldende før det er behandlet av årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**