Venstre vil ha lærere lenger i jobb

Ved siden av frafall er den kommende lærermangelen blant de største utfordringene norsk skole står overfor. Statistisk Sentralbyrå har varslet ca. 18 000 lærere i underdekning innen 2020. Det er avgjørende at vi tar bedre vare på lærerne som allerede er i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre har nylig fremmet forslag i Stortinget om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Lærerne er i dag omfattet av generelle seniortiltak, men Venstre vil avsette penger sentralt for å sikre nok lærere.

Det er et desperat behov for å få flere lærere til norsk skole. Da skulle man forvente at Regjeringen anstrengte seg for å ta vare på de mest erfarne lærerne. Men hittil har ikke kunnskapsministeren kommet med noen initiativ for å styrke seniorpolitikken. Statsministeren prater om nødvendigheten av at folk står i jobb, men gjør ikke noe ekstra for å få kvalifiserte lærere til å fortsette å arbeide etter at de er fylt 62 år.

Venstre foreslår at det skal utarbeides seniortiltak i skolesektoren, og at det etableres en ordning med økonomisk tilskudd for å få flere lærere til å arbeide til de er 67 år eller lenger. Vi mener at seniortiltakene må innebære muligheter for redusert arbeidstid uten at eldre lærere blir straffet økonomisk. Det vil være et håndslag til lærerne som har mest erfaring.

En undersøkelse fra Utdanningsforbundet høsten 2010 fortalte at halvparten av lærerne over 55 år planlegger å benytte seg av førtidspensjon. Venstre vil utarbeide en helhetlig strategisk plan for skolene i Østfold fylkeskommune, hvor vi også vil ta for oss denne utfordringen.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**