Oppsummering årsmøte i Bodø Venstre

Bodø Venstre hadde årsmøte og nominasjonsmøte tirsdag 25. januar på Venstre kontoret i Storgata 30 og valgte nytt styre, gjennomførte nominasjonen og vedtok gode politiske uttalelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


fullstendig referat fra årsmøtet — klikk her

fullstendig referat fra nominasjonsmøtet — klikk her

Det nye styret er: Jostein Toftebakk (leder), Odd Arne Klefstad (kasserer), Turid Høyersten Holm, Ida G. Johnsen, Carl Eliassen, Elise Viksaas samt et styremedlem som utpekes av Bodø Unge Venstre. Varamedlemmer er: Terje Cruickshank, Marit Brochmann, Per Dalhaug og Eli Skintveit. De øvrige funksjonene vil bli utpekt når styret konstituerer seg på første styremøte.

Hovedsaker i året som gikk har vært:
Bortvalg — alt for mange ungdommer velger bort skolegangen når de kommer på videregående skole. I skolen sier de at de kan se hvem det er allerede i grunnskolen, men på videregående benytter ungdommene seg av at de for første gang kan velge. Det er altså for snevert å sette inn tiltak i de videregående skolene.
Fattigdom — Hva gjør vi for de som faller utenfor, som følge av rus, psykiatri eller økonomiske problemer.
Kulturkvartalet — Bodø Venstre ønsker å bruke mer penger på kultur, både for amatører og profesjonelle. Det planlagte Kulturkvartalet virker å være mer fokusert rundt bygget enn kulturen.
Rønvikjordene – er under press fra alle kanter og matjorda vil være tapt for alltid.
Søppelforbrenningsanlegg — Stortinget har vedtatt deponeringsforbud. I den anledning er et søppelforbrenningsanlegg i Bodø under planlegging. Hvis dette skal bli lønnsomt, må vi slutte å sortere ut matavfallet, for å få nok søppel og en resirkuleringsordning vi har vært stolte av i mange år står i fare.

Bodø Venstres styremøter er åpne og tid og sted annonseres på lagets nettsider. Her har man bl.a. muligheten til å komme med forslag og å diskutere politikk med lagets bystyrerepresentant Terje Cruickshank. Bodø Venstre har fremmet interpellasjon eller skriftlige spørsmål i nesten hvert eneste bystyremøte det siste året og er det partiet som har fremmet flest saker, så man kan trygt regne Terje Cruickshank blant Bodøs mest aktive folkevalgte.

Se også
– Årsmelding 2010 for Bodø Venstre

– Rapport Venstres bystyregruppe 2010

Uttalelser:
"Utvikle lokalutvalgene"

"Absurde anbud"

"Bodø Venstre vil kjemp for grønn utvikling av Rønvikjordene"

"Venstre vil bruke pengene på kulturen — ikke på bygget"

"Barnas beste må veie tyngst"

-> innkalling og forhåndsomtale – klikk her.

-> For tidligere årsmøter klikk:
Årsmøte 2009
Årsmøte 2008
Årsmøte 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**