Vil sikre Alfateamet som lavterskeltilbud

Prøveprosjektet Alfateamet i Ås, Nesodden og Frogn har vært en suksess og må bli en permanent ordning. Akershus Venstre vil jobbe for at alle kommunene har samme eller tilsvarende lavterskeltilbud. Dette vedtok Akershus Venstre i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Akershus Venstre vil sikre lavterskeltilbud til ungdom.

Akershus Venstre vil sikre lavterskeltilbud til ungdom.

Alfateamet er et lavterskeltilbud for barn og unge under 20 år med utfordringer knyttet til rus, psykiatri, venner, familie, skole, arbeid, økonomi, sted å bo og lignende. Alfateamet samarbeider tett med foreldre, politiet, barnevernet og ungdomshelsetjenesten.

Tilbudet er gratis, døgnåpent og svært populært blant unge og foreldre. Alfateamet tilbyr forebyggende aktiviteter for utsatte barn og unge, som f.eks. sommerleire, bowling, hytteturer og andre sosiale aktiviteter hvor man lærer mestring i hverdagen.

 Carita Dahle og Viktoria Jarska fikk gjennomslag for sitt forslag om lavterskeltilbud for ungdom.

Carita Dahle og Viktoria Jarska fikk gjennomslag for sitt forslag om lavterskeltilbud for ungdom.
Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**