Krisen i legenes turnustjeneste

Gi turnustjeneste forutsigbarhet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hull i Capri

Foto: A.Hovsto

Endringer i turnusordningen har gjennom det siste året skapt mye uro blant medisinstudenter, og nyutdannede leger må i dag vente lenge på å få turnusplass. Venstre ønsker et turnussystem for medisinstudenter som både sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i utdanningsløpet og som samtidig sørger for en forsvarlig legedekning i distriktene.
Politisk uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 26. februar 2011:
Den norske legeforeningen har krevd strakstiltak for å finne løsninger på den akutte krisen i turnustjenesten. Sentralstyret i legeforeningen har enstemmig foreslått å erstatte dagens turnustjeneste med en 2-årig søknadsbasert basistjeneste som første del av en spesialistutdanning for de som har bestått medisinsk embetseksamen. Da forslaget var ute på høring i høst gikk 2/3 av høringssvarene mot forslaget.
Venstre frykter at distriktene vil tape på at turnusordningen blir avviklet og erstattet med 2-årige nybegynnerstillinger. Dette vil få svært uheldige konsekvenser for legedekningen i distriktene, noe som igjen går ut over både pasientenes behandlingstilbud og pasientsikkerheten. Mange distrikter og utkantkommuner i Norge er avhengig av dagens ordning for å rekruttere leger.
Venstre mener det er viktig at vi oppfyller våre EØS-forpliktelser, men er samtidig opptatt av at vi skal ha et turnussystem for medisinstudenter som sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i utdanningsløpet.
Venstre krever derfor at vi får på plass en ordning som både sikrer kontinuitet i utdanningsløpet for leger og som ivaretar distriktenes behov for legedekning. Venstre ønsker en helhetlig gjennomgang av turnussystemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**