Skuffet over Ingjerd Schou

Høyre vedtok onsdag kveld vedtatt å ikke legge ned veto mot datalagringsdirektivet. Østfold Høyres Ingjerd Schou er saksordfører for saken i Stortinget. Venstres førstekandidat i Østfold, Per Magnus Finnanger Sandsmark, er svært skuffet over at Høyre setter systemer fremfor mennesker og svikter de borgerlige fellesideene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyre har onsdag kveld vedtatt å ikke legge ned veto mot datalagringsdirektivet. Østfold Høyres Ingjerd Schou er saksordfører for saken i Stortinget.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Arbeiderblad

– Ingjerd Schou har sagt at hun skal være en politiker for alle de borgerlige velgerne i Østfold. Hun har vært en tydelig samlende borgerlig politiker, men nå har Schou og Høyre valgt å forhandle med Ap, og åpne for kontroll og mistenkeliggjøring fremfor demokrati og frihet. Det er utrolig skuffende, sier Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget i
Østfold, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Datalagringsdirektivet (DLD) ble vedtatt av EU 15.mars 2006. Norge kan implementere eller reservere seg mot dette direktivet gjennom EØS-avtalen. Direktivet pålegger medlemslandene å lagre trafikk- og lokaliseringsdata fra innbyggernes bruk av telefon, mobiltelefon, bredbåndstelefon, e-post og internett. Det vil si informasjon om hvem som kommuniserer med hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres.

Stopp DLD

Foto: Lars-Henrik

– Det Schou er villig til å innføre er det samme som om det skulle stått en kontrollør ved telefonen din og noterte hvem du ringte til, når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Eller at det sto en kontrollør ved postkassen og noterte hvem du sendte brev til og hvor du befant deg da brevet ble postet. Det ville vi aldri godtatt. Hvorfor Høyre er villig til å ofre friheten til enkeltmenneskene bare fordi det er ny teknologi, er for meg en gåte, sier Venstrepolitiker Finnanger Sandsmark videre.

Venstre har personvern som en av sine politiske hovedsaker, og har tidligere fått gjennomslag for et styrket datatilsyn. Venstre foreslo sist uke en egen tiltakspakke som skal bekjempe kriminalitet, og kan erstatte datalagringsdirektivet.

– Datalagringsdirektivet er å skyte spurv med kanon. Man overvåker alle, for å kunne ta de få som driver med noe kriminelt – og sikkert kan bruke teknologien så godt at de likevel klarer å skjule seg. Venstre har foreslått å utdanne og ansette flere politifolk i stedet. Politiet trenger ressurser til å bruke de virkemidlene de har i dag, ikke virkemidler som gir dem uhorvelige mengder data de aldri vil ha bruk for, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

 Høyres Ingjerd Schou (t.h.), Venstres Rita Sletner (t.v.)

Høyres Ingjerd Schou (t.h.), Venstres Rita Sletner (t.v.)
Foto: Sindre W. Mork

Venstres toppkandidat mener Schou og Høyre nå motarbeider borgerlig samarbeid. – Schou, og Høyre, er opptatt av bredt borgerlig samarbeid. Da er det interessant at når alle de øvrige borgerlige partiene fra FrP til KrF og Venstre står samlet og kjemper for bærebjelken i det moderne samfunnnet: menneskets frihet – da går Høyre sammen med sosialdemokratene om å sette system fremfor mennesker, sier Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**