Hydrogenbuss starten på en revolusjon

Hydrogenbuss-prosjektet er starten på en revolusjon når det gjelder miljøvennlig transport. Det at Oslo og Akershus går sammen og satser på hydrogenbusser er unikt, det er første gang i Norge, skriver Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Prosjektet skal kjøpe og drifte 5 hydrogenbusser på linje 81 mellom Kolbotn og Oslo. Tankestasjonen skal bygges på Rosenholm, og det skal produseres 250 kg hydrogen pr. dag med et lager på 340 kg. Det skal brukes grønn el-kraft fra norsk vannkraft til å produsere hydrogen.
Hydrogenbussene settes i drift i mars 2012. Dette er et viktig prosjekt for klima og miljø i Oslo-regionen, og kommer til å sette Oslo og Rosenholm på Europakartet.

Hydrogenbussprosjektet er et politikerinitiert klimatiltak som nå er i ferd med å bli realisert. Oslo og Akershus har lagt inn 35 mill kroner hver i Hynor Oslo Buss —prosjektet, og EU bidrar med 40 mill kroner av i alt 140 mill kroner i det femårige prosjektet. Vi har dermed gått foran i arbeidet med å utvikle framtidsrettet miljøteknologi innen kollektivtrafikken. Da Statoil trakk seg ut, måtte Oslo og Akershus gjøre jobben selv. Prosjektet bør videreføres og utvides, og staten må følge etter med bevilgninger. Det koster å utvikle ny teknologi slik som i dette tilfellet, men det vil lønne seg på sikt.

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkestinget har vedtatt at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke. Når vi vet at 80 prosent av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra transportsektoren, er hydrogenbuss-prosjektet et av flere viktige tiltak for å nå denne målsetningen. Vi har startet opp med et viktig regionalt miljøprosjekt, vi venter ikke på staten. Vi satser på at staten kommer etter når de ser nytten av prosjekter som dette.
Vi trenger dessuten noen prosjekter som setter Osloregionen på kartet, som synliggjør Oslo og Akershus som en region der det foregår positive ting på miljøsiden.

Venstre er glad for at det har vært politisk vilje til å gjennomføre dette prosjektet som er så viktig for klima og miljø i vår region på sikt. Norge bør ta en ledende rolle i utviklingen av ny miljøteknologi, og dette prosjektet vil skaffe oss erfaring. Prosjektet er nytenkende og framtidsrettet, og hovedmålsetningen er forsyning og bruk av hydrogen som et nytt og miljøvennlig drivstoff for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
Den langsiktige hydrogensatsingen må ikke konkurrere med å etablere et godt kollektivtilbud på kortere sikt. Men med en sterk økning i antall kollektivreisende og et nytt takst- og sonesystem fra 1.oktober 2011 som utgangspunkt, er dette god miljøsatsing for framtiden.
Skal vi klare å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren er slike prosjekter som dette svært viktig.

Inge Solli, Venstre
Fylkesvaraordfører

Les mer på Inges blogg: http://ingesolli.wordpress.com/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**