Ny FLIRT og timestog

Timestog til Elverum og nye intercity tog er underveis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Krysning

Foto: Natur og Ungdom

Times-tog Hamar — Elverum – Forslaget om innføring av times avganger mellom Hamar og Elverum er i ferd med å bli sluttbehandlet og endelig godkjent av de politiske myndigheter. NSB har ett ledig togsett som kan settes inn i denne ruten så snart alle tillatelser er klare, tentativt fra høsten 2011. Noen av togavgangene vil bli forlenget til Rena morgen og kveld.
Nye tog – Det første nye Flirt-togsettet kommer til NSB fredag 4.3.11 for testkjøring og opplæring av personell. Første tog settes inn mellom Skien og Oslo S og deretter hele strekningen Lillehammer — Skien fra senhøsten 2011. Normal innredning blir 2 + 3 seter i bredden på vanlig økonomiavdeling, og 2 + 2 på kontor. Det er ikke armstøtter, litt smalere seter, vanlig regulering av rygg og sete, samt nedfellbart bord. NSB tror de nye togene og etter hvert flere strekninger med dobbeltspor kan føre til om lag 30 % trafikkøkning.
Dobbeltspor Eidsvoll — Stange – Dobbeltsporet på denne strekningen er stipulert ferdigbygget i 2014. Opplysninger utover dette ble ikke gitt.

Tram

Foto: A.Hovstø

Oslo S holdes stengt – NSB opplyste at Oslo S vil bli holdt stengt for all trafikk utenom Østfoldbanen fra 27.6. og til 5.8.11. I denne perioden vil tog fra Lillehammer få endestasjon Lillestrøm, og passasjerene vil bli fraktet med buss til Oslo og videre til Drammen. Mellom Drammen og Skien vil det bli togtransport i ht. rutetabellen. Togene fra/til Østfold vil få benytte spor 18 og 19.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**