Gårdene kan skape arbeidsplasser, velferd og samhold

Venstre mener at Halden har et stort potensiale på å utnytte gårdene i kommunen til å skape flere arbeidsplasser, bedre velferdstilbud i hele kommunen og mer levende bygder. Lokallagsleder Mona Johnsen og fylkestingskandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark har gått sammen om dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


— Før bygdene dør helt ut må vi finne gode tiltak som gjør det attraktivt å bo, leve og arbeide i hele Halden. Og det er ikke så vanskelig. Mange andre kommuner har tatt gode grep, sier Mona Johnsen, leder i Halden Venstre.

Flere bygder har hatt suksess med å satse på "Grønn omsorg". De har brukt gårdene som ressurs for opplæring, arbeidstrening og omsorg.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: NRK Østfold

— Rakkestad har begynt med dette prosjektet, for å få et større velferdstilbud og ny glød i bygdene. Dette er viktig i hele fylket vårt. Skal Østfold være fremtidens fylke når det gjelder arbeidsplasser, miljø og velferd må vi utnytte det potensialet vi har, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark som er førstekandidat til fylkestingsvalget.

Halden er Østfolds største kommune i areal og har mange bønder som sliter med å få gårdsbruket til å gå rundt alene, samtidig som velferdstilbudet er vesentlig lavere i bygdene enn i byen. Venstre mener en satsning på "grønn omsorg" vil løse mange av disse utfordringene.

Mona Johnsen

Foto: privat

— Det er mange gårder i Østfold som kunne vært brukt til denne type omsorg, og det ville vært et svært god tilleggsnæring til gårdsbruket, som gjør at jordbruksarealet og bosetningen kan opprettholdes, samtidig som det skapes nye tjenester for hele kommunen — ikke bare bygda. Samtidig kan man spinne videre på det næringslivet som allerede er etablert i bygde-Østfold, sier en engasjert Johnsen, som selv bor i Enningdalen.

Også for Per Magnus Finnanger Sandsmark som er bygutt er dette interessant for næringsutvikling.

— Østfold skriker etter flere nye arbeidsplasser. Vi er et av fylkene med lavest næringsutvikling, færrest i arbeid og med flest fattige barnefamilier. Tiltak som dette styrker både de svakestes velferd og muligheten til arbeid, avslutter Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**