Venstre vil ha flere bedre lærere

Venstrepolitikerne Martine Lindh Løkke og Per Magnus Finnanger Sandsmark vil ha flere bedre lærere i Østfoldskolen. Det vil de gjøre ved traineeordning og å tilby etter- og videreutdanning til alle lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Østfold ligger under landssnittet når det gjelder skoleresultater. Østfold har også stor andel ufaglærte lærere i skolen, selv om man har lærerutdanning i fylket. Venstre har konkrete tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å være lærer i Østfold, slik at de beste og mest ivrige lærerne søker seg til Østfoldskolen.

Martine Lindh Løkke

Foto: Pål Rognstad

— Det er for dårlig at Østfold som har en av de største lærerskolene i landet ikke klarer å få nok kvalifiserte lærere. Vi i Venstre prioriterer skole først i alle kommuner og i fylkestinget. Med Venstre i maktposisjon kan vi garantere at vi skal gjøre alt vi kan for å få flere og bedre lærere i Østfoldskolen, sier leder i Østfold Unge Venstre, Martine Lindh Løkke.

I Larvik har de tilbudt traineeplasser til nyutdannede lærere og andre, med annen utdanning, som vil prøve seg som lærere i skolen. Da får de tett oppfølging av en erfaren lærer som er med dem i undervisningen i begynnelsen, og veileder underveis. Dette vil Østfold Venstre overføre til Østfoldkommunene.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: NRK Østfold

— Det å få tett oppfølging den første tiden som lærer er helt nødvendig for at de beste lærerne skal bli værende. En undersøkelse for Utdanningsforbundet viser at bare en tredjedel av lærerne under 35 år tror de blir værende i skolen til pensjonsalderen. Vi må gjøre det attraktivt å begynne i og å bli i Østfoldskolen, legger førstekandidat til fylkestingsvalget, Per Magnus Finnanger Sandsmark, til.

Høgskolen i Østfold arbeider nå med å forberede en 5-årig grunnskolelærerutdanning i fylket, i samarbeid med de andre høgskolene rundt Oslofjorden. — Det er veldig bra at Høgskolen i Østfold legger til rette for at lærerne får mastergrad, og at høgskoleutdanningen er bra nok til å kunne tilby det, sier Martine Lindh Løkke, som også er andrekandidat til bystyret i Sarpsborg. Venstre vil gi alle lærere muligheten til å etter- og videreutdanne seg gjennom hele karrieren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**