Debattmøte: Bilby eller kollektivby?

Prognosene viser at Oslo-regionen vil vokse med 450 000 mennesker på få tiår. Det betyr mer bilbruk, mer kø og store miljøproblemer, dersom politikken ikke legges om. Inge Solli, fylkesvaraordfører for Venstre i Akershus, stiller i debatt på Litteraturhuset 4. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Hør Inge Solli i debatt om samferdsel 4. april på Litteraturhuset i Oslo.

Hør Inge Solli i debatt om samferdsel 4. april på Litteraturhuset i Oslo.

Mange mennesker plages av dårlig luft og støy, og veitrafikken bidrar mest til klimagassutslipp i Oslo og Akershus. Veiene ødelegger matjord og naturområder. Det er ikke likegyldig for transportomfang og miljø hvor nye boligfelt og arbeidsplasser lokaliseres og hvordan transportsystemet bygges ut. Transportetatene, med Statens vegvesen i spissen, la nylig fram en utredning som viser at utfordringene vil bli store, og at det må tas sterkere grep for å begrense trafikken.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpner møtet med et kort faginnlegg (12-15 min) der han presenterer de viktigste utfordringene og mulighetene relatert til transport og milj√∏ i Oslo og Akershus. Deretter blir det et faginnlegg (12-15 min) fra transportforsker Aud Tennøy, som peker på sammenhengen mellom arealbruk og transportomfang og mulige grep som må tas for å dempe biltrafiken. Så blir det paneldebatt. I tillegg til Terje Moe Gustavsen (Statens vegvesen) og Aud Tennøy (TØI) deltar:

* Stian Berger Røsland (H), byrådsleder i Oslo
* Libe Rieber-Mohn (Ap), byrådslederkandidat i Oslo
* Inge Solli (V), fylkesvaraordfører, Akershus fylkeskommune
* Erlend Helle (SV), fylkestingsrepresentant, Akershus fylkeskommune
* Per Schwarze, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet

Møteleder er Aslak Bonde.

Møtet er gratis og åpent for alle. Vel møtt til en lærerik kveld!

For mer informasjon, kontakt:
Holger Schlaupitz: E-post: [email protected]
Telefon: 23 10 96 21 / 95 86 00 50
Oppdatert informasjon på Naturvernforbundets sider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**