E6 gjennom Oppdal

Julie Killingberg om framtida

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


For framtida!
"Oppdal så klart" har lenge vært et kjent begrep blant kjepphøye bygdeentusiaster, og jeg må legge til at jeg gledelig takket ja til å bli med i facebook- gruppa "ittj for å skryt, minnj e kjæm frå Oppdal". Det er ikke tvil om at vi er mange om å mene at Oppdal er en fin plass å bo. Allikevel må vi ikke glemme at vi står ovenfor store utfordringer innenfor en rekke områder. På videregående skole legges det ned diverse linjer. Også innen allmennfag er det knapt med valgmuligheter. Vi har store utfordringer innen helsesektoren. Det er i dag stor mangel på sykehjemsplasser, et problem som slett ikke minskes med eldrebølgen. I Dagens Næringsliv leste jeg for litt siden at Oppdal har fått karakter 3 på uteliv. Med min unge alder har jeg ennå ingen lovlig tilgang til bygdas utesteder, men fra eldre venner får jeg bekreftet at tilbudene slett ikke er noe å skryte av.
Vi hører gjerne at "det gjelder å tenke stort". Ola Røtvei har en målsetting på 10 000 innbyggere. Dette er i og for seg ingen dum tanke, men kan vanskelig kombineres med eksisterende infrastruktur. Enda verre vil det bli med den antatte trafikkøkningen.
I følge Statens Vegvesen skal hovedveier legges utenfor tettstedene for å unngå ulykker, støy og forurensing. Framtidige veier skal bygges etter grunnprinsippene; helse, miljø, og sikkerhet. E6 skal fungere som ei hoved- ferdselsåre mellom Trondheim og Oslo, og i likhet med andre europaveier har Norge et mål om en bedre flyt i trafikken. Med milelange "rettstrekninger" god oversikt, og selvfølgelig mindre trafikk er det ikke vanskelig å forstå hvorfor det er så lite ulykker i luftfarten. Om vi hadde overført noen av disse forutsetningene til veitrafikken hadde vi spart mange liv. I nasjonal transportplan (NTP) står nullvisjonen som første mål. Null døde i trafikken greier vi neppe, men om vi i det minste skal greie unngå en katastrofal økning må vi greie å se inn i framtida, vi må innse at det faktisk er en sammenheng mellom innbyggertall og infrastruktur.
Tre rundkjøringer i sentrum og en trafikkøkning på 40 % innen 30 år vil uten tvil skape store problemer i hele sommertrafikken, helger, vinterferie- og ikke minst i påske- rushet. Når biler og trailere skal øke farten mellom rundkjøringene vil det bli et langt større Co2 utslipp, noe som fører til en betydelig luftforurensing i sentrumsområdet. Tida det tar når trafikken må bremse ned før disse tre rundkjøringene skaper lange køer, og folk vil høyst sannsynlig bli anbefalt å kjøre Østerdalen.
Dersom E6 derimot legges utenom sentrum, vil vi få et langt roligere, renere og ikke minst tryggere, sentrum. Vi vil få frigjort mye areal som gir muligheter for utvikling mot en fjellandsby med sentrum øst og vest med et sterkere skille mellom beboelse og industri. Vi vil få mulighet til å legge gågate og å bygge opp et torg i området til nåværende E6, noe som kan løfte Oppdal til nye høyder slik at vi blir en større destinasjon med et triveligere og tryggere sentrum.

Som et tankeeksperiment: En person i Oslo setter seg i bilen for å kjøre til Trondheim en lørdag kveld i slutten av november. Han starter i 7-tida, samtidig har julebordene i Oppdal så vidt begynt. Klokken 0200 er stemningen meget høy og to sterkt berusede personer har tenkt å sjekke stemningen på det andre hotellet. I snøkavet støtter de hverandre så godt de kan. Akkurat når de passerer E6 kommer personen fra Oslo som har kjørt sammenhengende i 5 timer. Han er uoppmerksom et øyeblikk og kjører ned begge to så de omkommer. Da er spørsmålet: Hvem har skylda? De fulle julebordsgjestene, bilisten som var ukonsentrert eller Oppdal kommunestyre.
Det har skjedd en tragisk dødsulykke under lignende omstendigheter i samme gate bare for noen år siden. Det er en for mye. Vi må sørge for at det ikke skjer igjen. La Oppdal få utvikle seg til en flott fjellandsby med et pulserende uteliv. Vi må ikke risikere å ende opp som en blodig åreknute.

Julie Killingberg
Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**