Gode fagfolk er nøkkelen til verdiskaping

“Det kan virke som at Arbeiderpartiet i Østfold har en målsetting om at flest mulig skal gå studiespesialiserende, fordi det er billigst. Dette er en farlig tankegang. Vi trenger faglært kompetanse innen alle yrker og fagområder,” skriver fylkestingskandidatene Per Magnus Finnanger Sandsmark og Britt Fladmark Holta i denne kronikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bare gjennom godt kvalifiserte fagfolk kan Østfold øke verdiskapingen. Derfor vil Venstre styrke fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Det kan virke som at Arbeiderpartiet i Østfold har en målsetting om at flest mulig skal gå studiespesialiserende, fordi det er billigst. Dette er en farlig tankegang. Vi trenger faglært kompetanse innen alle yrker og fagområder. Det viktigste er at flest mulig får en utdanning de er fornøyd med — samme hva den utdanningen er. Vi mener Ap har sviktet yrkesfagene både nasjonalt og i fylket, derfor vil Østfold Venstre gjennomføre et løft for disse fagene de neste årene.

Dagens hovedmodell for fag- og yrkesopplæring der elevene går to år på skole etterfulgt av to år i bedrift fungerer for mange elever, men må bli mer fleksibel. Venstre vil at det skal være mulig å ta praksis i bedrift rett etter ungdomsskolen, og heller ta videre opplæring i skole når man er klar for det. I tillegg må praktisk øving og opplæring kombineres med teori gjennom hele løpet.

Det er stort behov for flere læreplasser og tettere oppfølging av lærlinger og lærebedrifter. Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og knytte fagarbeidere i praksisbedrifter nærmere undervisningen i skolen. Det er viktig å styrke kontakten mellom elever og lærebedrifter tidlig i opplæringsløpet, for å sikre flere læreplasser gjennom å åpne for flere midlertidige arbeidsavtaler for nye lærlinger, og gjennom at elever kan få utplassering i en lærebedrift allerede fra første år.

Frafallet i videregående skole har gått ned i Østfold de siste årene, men bedre er ikke godt nok, når en av fem ikke fullfører noen form for videregående opplæring. Arbeiderpartiets sentralisering av yrkesfaglige utdanninger,

Østfold Venstres toppkandidater ved fylkestingsvalget 2011: 1. Per Magnus Finnanger Sandsmark, Halde

Foto: Christoffer Biong/ VHO

Rådgivningstjenesten er det viktigste bindeleddet mellom ungdomsskolen, videregående opplæring og senere skole- og arbeidsliv. Venstre mener at alle rådgivere må ha utdanning innen yrkes- og karriereveiledning, og må gi råd til elevene om at de skal ta de utdanningene som passer best for eleven — ikke det som passer Arbeiderpartiets lommebok. Tidligere virket det som om rådgivningstjenesten instruert til å anbefale folk å gå studiespesialiserende (allmennfag). Nå må rådgivningstjenesten instrueres i å gi informasjon og veiledning som gir eleven mulighet til å velge det som passer best for den.

Dersom eleven ikke kvalifiserer til fag- eller svenneprøven mener Venstre at eleven skal få et kompetansebevis for de kompetansemålene eleven har oppnådd. Dette vil tydeliggjøre for arbeidsgivere hvilken kompetanse eleven har, i stedet for et negativt fokus på hva eleven ikke har fullført.

Vi trenger kloke hoder innen alle yrker og fagområder for å sikre verdiskapingen.

PER MAGNUS FINNANGER SANDSMARK, 1. kandidat til fylkestingsvalget
BRITT FLADMARK HOLTA, 3. kandidat til fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**