Hedmark sakker akterut på FoU-intensitet i næringslivet

Forskning og Utvikling er vesentlig for å gjøre våre næringer konkurransedyktige. Livskraftige bysamfunn må ha arenaer for mer samarbeid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

Foto: Finn Dale Iversen

Hedmark sakker stadig mer akterut på FoU-intensitet i næringslivet, sammen med Finnmark – under kr.400 per innbygger.
Oppland ligger 5-ganger’n foran Hedmark med nær kr.2.000 pr.innbygger mye grunnet målbevisst satsing rundt Raufoss-miljøet og deres godkjenning som Centre of Expertice (NCE).

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Hedmark må bygge mer målbevisst på områder vi er gode på og få til godt samvirke mellom næring og FoU. Bioteknologi, bioenergi, trebehandling, spill, IKT og opplevelser er vekstkraftige næringer bare de blir gjødslet godt.
Fylkestinget bør ta inn over seg at FoU-miljøene er mange og svake og bør konsentrere disse i sterkere sentre med muligheter for synergi.

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

Regionalt forskningsfond er et virkemiddel for å øke FoU-innsats og vektlegge sterkere forskerutdanning i bedriftene. Økte bidrag og kompetanse om kvalifiserings-støtte ordningen bør følges opp bedre og ses i sammenheng med de bidrag som gis gjennom Innovasjon Norge.
Sentrale myndigheter har tilrettelagt ordninger som Skattefunn og NæringsPHD om forskning og doktorgradsarbeid utført i egen næring og finansierer ordningen med opptil 50% for bedrifter som vil videreutvikle forskning i egen regi.
Hedmark er ikke bare villmarksoppplevelser og viktige bystrukturer med samarbeid mellom næring og forskning må videreutvikles. Med mange sentrale IKT-virksomheter lokalisert til Hedmark bør samarbeid om IKT-Innlandet styrkes, slik at vi vet om den kompetansen vi faktisk har i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**