Bedre lavtersketilbud for barn og unge

Carita Dahle (18) fra Ski vil ha bedre lavterskeltilbud for barn og unge. Førstkommende helg deltar hun på Venstres landsmøte, og vil kjempe for at alle kommuner skal ha gode lavterskeltilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Carita Dahle, Follo Unge Venstre

Carita Dahle, Follo Unge Venstre

Akershus Venstre vil at man skal dra nytte av erfaringene med lavterskeltilbud i Follo. Prøveprosjektet Alfateamet i Ås, Nesodden og Frogn har vært en suksess og må bli en permanent ordning.

Alfateamet er et lavterskeltilbud for barn og unge under 20 år med utfordringer knyttet til rus, psykiatri, venner, familie, skole, arbeid, økonomi, sted å bo og lignende. Alfateamet samarbeider tett med foreldre, politiet, barnevernet og ungdomshelsetjenesten.

Tilbudet er gratis, døgnåpent og svært populært blant unge og foreldre. Alfateamet tilbyr forebyggende aktiviteter for utsatte barn og unge, som f.eks. sommerleire, bowling, hytteturer og andre sosiale aktiviteter hvor man lærer mestring i hverdagen. Dahle og Akershus Venstre vil ha med seg Venstres landsmøte på å jobbe for at alle kommuner har samme eller tilsvarende lavterskeltilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**