Vil ha en grønn revolusjon på veiene

De første ladbare hybridene kommer snart på markedet. Venstre mener at dette kan bety et gjennombrudd for miljøbilene, og vil derfor legge forholdene til rette ved å endre avgiftssystemet og gi flere andre fordeler. – Nå er det ekstra viktig å sette inn tiltakene som gjør det attraktivt å riese miljøvennlig, sier Inge Solli, som er delegat på Venstres landsmøte førskommende helg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Inge Solli, fylkesvaraordfører for Venstre, ønsker seg flere miljøbiler på veiene.

Inge Solli, fylkesvaraordfører for Venstre, ønsker seg flere miljøbiler på veiene.
Foto: Akershus fylkeskommune

– I Akershus kommer 68 % av klimagassutslippene fra transportsektoren, så det er helt nødvendig å bedre kollektivtilbudet og gjøre de miljøvennlige bilene mer attraktive for å redusere disse utslippene. Venstre vil først og fremst gjøre det attraktivt å reise kollektivt, og vi vil bruke gulrot framfor pisk for å få folk til å kjøpe miljøbiler, sier Solli.

En ladbar hybrid kan lades via et vanlig strømuttak og gå på den elektriske motoren alene over en betydelig distanse, men den har også en annen motor, som en forbrenningsmotor eller brenselceller som kan lade batteriene eller drive bilen framover. De ladbare hybridene har rekkevidde på lik linje med vanlige bilder, men all småkjøring kan gjøres helt utslippsfritt.

– Elbiler har i dag en rekke fordeler, som fritak fra engangsavgiften, gratis passering gjennom bomring , momsfritak, og de kan kjøre i kollektivfeltet. Den ladbare hybriden er avspist med kun ti prosent rabatt i vektkomponenten i engangsavgiften, samt CO2-fradrag i avgiften med et gitt og lavt innslagspunkt i antall gram utslipp pr. kilometer (50 gram i dag). Det er åpenbart at vi må gi hybridene flere fordeler. Dette er biler som kan gi en stor miljøgevinst, og vil være fullverdige alternativer som familiebiler, sier Solli.

– Jeg vil jobbe for at Venstre skal gi ladbare hybrider som kan kjøre over 20 km på ren eldrift, avgiftsfritak på lik linje med rene elbiler. Vi må også gjennomføre flere tiltak for å gjøre de rene elbilene enda mer lønnsomme enn de er i dag, og trappe opp satsingen på andre typer miljødrivstoff som f. eks. biodiesel, biogass og hydrogen, sier Solli.

 Med Akershus Venstres tiltak vil det bli langt billigere å skaffe seg miljøvennlige biler.

Med Akershus Venstres tiltak vil det bli langt billigere å skaffe seg miljøvennlige biler.
Foto: Sigmund Tenden

Akershus Venstre foreslår følgende tiltak til Venstres landsmøte:
– Gi ladbare hybrider avgiftsfritak på lik linje med elbiler inntil det er 50 000 av dem på norske veier.
– Gjøre om kollektivfeltet til et “miljøfelt” for kollektivtransport og nullutslippsbiler
– Vurdere å gi rabatt til flere typer miljøbiler ved passering gjennom bomring
– Ha fritak for årsavgift de første fem årene etter kjøp av lavutslippsbiler
– Gi økt rabatt på kr. 2000 på engangsavgiften per gram CO2-utslipp for biler som slipper ut under 50 gram CO2/km
– Øke vektfradraget for ladbare hybrider, ved å gi å gi avgiftsfritak for det el-systemet veier
– Innføre et eget tilskudd ved kjøp av nye elbiler på kr. 40 000 per. bil
– Gi kr. 10 000 ekstra i vrakpant ved kjøp av en ny elbil.
– Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**