En god skole er nøkkelen til suksess

I sin tale til landsmøtet i Venstre tok Venstres ordførerkandidat i Drammen, Ulla Nordgarden, for seg utfordringene i skolen generelt og i Drammen spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Ulla Nordgarden er Venstres ordførerkandidat i Drammen.

Ulla Nordgarden er Venstres ordførerkandidat i Drammen.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– I Drammen har vi vært gjennom tidenes oppussings- og omdømmeprosjekt, men Venstres slagord "Folk først" minner oss om jobben som ligger foran oss.

Drammen skårer lavt på levekårsindeksen. Drammenserne har lavere utdanning, mer arbeidsledighet og flere som er i kontakt med barnevern og sosialkontor, enn andre lignende byer. Dette kommer til dels av at Drammen er en gammel industriby, hvor man tradisjonelt ikke tok lang utdannelse.

Det kommer også dels av at vi har store minoritetsgrupper, hvor mange har lavere utdannings- og inntektsnivå. Når byen pusses opp øker gjelda og man må spare mer. Da går det lett utover folk, gjennom innsparinger på skole og helsetjenester.

Drammen har en visjon om å ha Norges beste skole. Her ligger nøkkelen til bedre levekår, økt kompetanse i befolkningen og større tetthet av kompetansebedrifter. Norges beste skole har vært et vellykket prosjekt så langt, men nå ligger vi litt å vipper på kanten.

Drammen bruker lite penger per elev og har lav lærertetthet. Da må vi finne de gode løsningene for å lette lærernes hverdag. Det kan handle om å effektivisere alt papirarbeidet rundt blant annet spesialpedagogikken og det kan handle om å tilby riktig etterutdanning i forbindelse med blant annet mange flerspråklige elever.

I vårt program ønsker vi flere lærere til Drammensskolen. For å lette rekruttering må vi jobbe nasjonalt med en endret strategi for å tiltrekke oss andre yrkesgrupper til å bli lærere. Fagutdannete uten pedagogisk opplæring, kalles ufaglærte, men studier viser at de faktisk oppnår bedre resultater hos sine elever på ungdomstrinnet enn klassiske pedagoger gjør.

Dagens årsstudium i praktisk pedagogikk er dessverre en stor terskel å overstige for mange. I tillegg er kvaliteten på studiet svært varierende rundt om i Norge. Her må Venstre gå i bresjen for å utvikle en mer fremtidsrettet modell, en modell uten obligatorisk oppmøte og lange praksisperiode med lite undervisning og mye dødtid.

 Kreativitet og skaperglede er også viktig i skolen, mener Ulla Nordgarden.

Kreativitet og skaperglede er også viktig i skolen, mener Ulla Nordgarden.
Foto: Microsoft

Mye veiledningsansvar kan kommunene påta seg direkte, i samarbeid med høgskolene. Veiledningskompetansen må uansett prioriteres i norsk skole, for å ta bedre vare på de nyutdannete lærerne som kommer ut i jobb.

Regjeringens satsing på leksehjelp er nok et tiltak som ikke treffer som det bør. Tilbakemeldingene fra rektorene i Drammen er at tilbudet burde gå til de som trenger det, i stedet for å allmenngjøres. Det treffer i liten grad fokusgruppene. Det er ikke krav om at pedagoger skal være tilstede, og i Drammen mener rektorene at tilbudet er for dårlig der assistenter styrer leksetiden.

En god skole er nøkkelen til suksess, men det handler ikke bare om basisfag, det handler også om kreativitet og skaperglede. I vår iver etter styrking av basisfagene er kunst og håndverk kommet i skyggen. Neste sted i utviklingen av skolen bør være å se på hvordan vi kan styrke basisfagene ved å integrere kunst og håndverk som undervisningsmetoder.

Kreativitet handler ikke mest om talent. Det handler om trening. Trener vi opp kreativiteten, vil også kompetansebedriftene begynne å blomstre. Og det er noe vi trenger, spesielt i Drammen, sa Ulla Nordgarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**