Erik Ringnes sitt innlegg på Vennstres landsmøte i Trondhe

Kjære landsmøte

Norge er i ferd med å utrydde mennesker med Downs syndrom

90 % av de som får påvist Downs syndrom, – tar abort i dag i følge et oppslag i Aftenposten nylig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Da mener jeg at vi bør stoppe opp litt

Og reflektere litt over

Hvilke etiske utfordringer som dette innebærer?

Jeg er selvfølgelig for selvbestemt abort, men dette dreier seg om noe mer!

Hva innebærer det å fjerne alle mennesker hvor det påvises avvik fra det normale?

Det er en stygg historie som vi dermed blir en del av

Og enda viktigere: vi kan miste oss sjøl i jakten på feilfrie avkom

Arbeiderpartiet og Frp har forelått å innføre rett til ultralyd i uke 12 av svangerskapet

Og det sies blant annet følgende:

"Uke 12 er ideell for å se etter tegn på kromosomfeil, som Downs og Trisomi. Dette kan legen vurdere ut fra nakkefold, neseben og lengde på lårben. "

I mellomkrigstida var biologer og leger opptatt av raseteorier, Sosialdarwinisme og steriliseringsteknologi

I 1933 ble lov om tvangssterilisering vedtatt av stortinget mot en stemme

Jeg tok kontakt med stortinget for å finne ut hvem som stemte imot

Han var dessverre ikke fra Venstre..

Det var Gjert E. Bonde fra Bergen som var representant for Samfundspartiet

Denne loven, samt ny teknologi , – sørget for å sterilisere 4000 tatere, psykisk syke og kriminelle.

Denne måten å tenke fikk som kjent katastrofale følger under siste verdenskrig med utryddingsleire av såkalte " undermennesker"

Verden ble sjokkert over masseutryddelsen av jøder, funksjonshemmede og homofile

Men noe av dette tankegodset finnes altså fortsatt

Og preges av frykten for avvik

og jakten på det perfekte og feilfrie menneske

Det er lett å se at forfengelighet er en sterk drivkraft hos oss mennesker

Forfengelighet er stort sett en harmløs last, men når forfengeligheten koples opp mot en statlig systematisk jakt på å utrydde mennesker med Downs syndrom — da må noen av oss si fra

Det er det jeg forsøker nå

Jeg har en sønn med Downs syndrom som er 22 år gammel

Som jeg er veldig glad i

Like glad i ham som i mine 2 normale døtre

Dere må tro meg på det!

Mange tenker på at det å få funksjonshemmede barn bare som en byrde

men for meg har det vært en berikelse

Det skal jeg forsøke å forklare

Selv om det er vanskelig

Dette har vært mitt livs viktigste reise..

Fra det sjokket og sorgen da han ble født og til i dag hvor jeg er svært takknemlig for at jeg har en slik sønn

Som er rikt utstyrt når det gjelder kjærlighetsevner — det kan vi ikke akkurat si om alle som vi møter

Som i det øyeblikket han går inn i rommet gjør noe med oss

Bringer oss nærmere sammen — får fram det gode i oss

I senmiddelalderen ble engler ofte framstilt med skrå øyne

Mange av våre venner har takket for at de har fått møte Tord og sier at det har betydd mye for dem

Uten at verken jeg eller dem kan forklare helt hvorfor

Men dette handler grunnleggende sett om våre verdier

Og at den teknologiske utviklingen innenfor fostervannsdiagnostikk må ikke få bestemme hvem som har feil og må fjernes

Hvor det blir kort vei over til det som kalles designbabyer

Hvor det i neste omgang vil handle om kjønn, hårfarge eller intelligens

fjerne alle fostre som har IQ under 70? — ca 3 % av befolkningen har det

Dette er en farlig vei som dreier seg om etikk

Hva er etikk?

Etikk handler dypest sett om hva vi synes er riktig og galt

Og alle mennesker er i prinsippet like mye eksperter på det

Slike viktige spørsmål må ikke overlates bare til medisinske eksperter og politikere uten erfaring med hva dette egentlig dreier seg om

Dette handler altså like mye om oss selv som om de som har Downs syndrom eller andre avvik

Det handler om vår humanitet

Vår grad av sivilisasjon

Vår anstendighet

Ellers kan vi bli en del av en stygg historie

Som dyrker forakt for det svake

Som tar bort det som ikke passer inn i normalen

Eller bruker økonomiske argumenter

I et spørsmål som grunnleggende sett dreier seg om verdier og om oss selv

Jeg avslutter med lyrikeren Jan Magnus Bruheims ord:

"Hjelpeslaus er den
som ikkje har nokon å hjelpe,
og vera god mot."

"Den mannen bær tyngste børi
som ingen ting har å bera.."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**