Vil ha sterkere regioner

Vi trenger et sterkere regionalt nivå, vi må bygge sterke regioner som også kan samarbeide og konkurrere med regioner i EU i Europa, sa Inge Solli under Venstres landsmøte i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Inge Solli på Venstres landsmøte i Trondheim i 2011.

Inge Solli på Venstres landsmøte i Trondheim i 2011.
Foto: Christoffer Biong

Her er Inge Sollis tale:
Venstre er et parti som har tro på framtiden. Vi har ambisjoner på vegne av fylkeskommunene ved høstens valg. Når Høyre og Frp vil legge ned fylkeskommunen, og Arbeiderpartiet ikke vil ha endringer, mener jeg at Venstre må gå foran, igjen, og gjennomføre nødvendige reformer. Kall det gjerne av kjærlighet til offentlig sektor — en offentlig sektor som møter morgendagens utfordringer med morgendagens løsninger.

I Akershus vil vi at fylket skal stå for:

Framtidsrettede og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger
Verdsette kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping
Et mangfold av attraktive, levende og inkluderende tettsteder og byer
Frivillighet og mangfoldig kulturliv
Og et sterkt internasjonalt engasjement

Vi må overføre oppgaver fra staten til regionene, gi de styrke til å kunne ta på seg flere oppgaver. Sterkere fagmiljøer er viktig også i det offentlige, og det får vi til med større enheter enn det vi har i dag.

Jeg mener at sykehusene bør ha sterkere politisk styring, og der fylkeskommunene er for små kan større regioner overta ansvaret for dette. Venstre er glad i offentlig sektor, men fornyelse må til for å løse framtidige samfunnsoppgaver og for å kunne levere tjenester til borgerne. Vi skal ha ambisjoner på vegne av fylkene / regionene, og Venstre vil utgjøre en viktig forskjell

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**