Vil ha debatt om regjeringsalternativ

I sin tale på landsmøtet i Venstre utfordret fylkesleder Rebekka Borsch partiet til å starte den interne debatten om regjeringsalternativ i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rebekka Borsch på landsmøtet 2011

Rebekka Borsch på landsmøtet 2011
Foto: Erik Hørluck Berg

– På lokalpolitisk nettverk skolerer vi for tiden våre folk i å bli trygge og kunnskapsrike politikere. Generalsekretær Terje Breivik forteller i denne sammenheng gjerne hvor viktig det er å stille med en reell ordførerkandidat i egen kommune for at man skal sanke stemmer i lokalvalget. Å være et reelt alternativ gir uttelling. Ikke bare i kommunevalget. Det samme gjelder for Venstre som helhet.

Skal vi gjøre et godt valg i 2013 må folk oppfatte oss som et reelt regjeringsparti. Spørsmålet mitt til landsmøtet er derfor: Når skal vi ta stilling til vårt regjeringsalternativ for 2013? Grunnen til at jeg tar opp dette i dag, er at vi snart må starte en intern debatt om spørsmålet, ikke på dette landsmøtet, men etter min mening i løpet av året.

Jeg er klar over at regjeringsspørsmålet er en vanskelig sak. Nettopp derfor må vi tørre å ta i den, i god tid før andre begynner å interesse seg for svaret.

Mange vil si at det er politikken vår som er viktig, ikke hvem som sitter i posisjoner. Det er jeg enig i. Ja, vi må fronte de politiske sakene våre, og det gjør vi så til de grader som Trine viste i sin glimrende tale i dag. Den var spikket med god Venstrepolitikk.

Andre vil si at det er viktigst å bygge organisasjonen først. Her er jeg også enig. Vi har gjort en kjempejobb de siste månedene, medlemstallene øker, listearbeidet ble en super suksess og skoleringen av medlemmene er i full gang.

Logoer

Foto: AKE

Men det er en ting til som er avgjørende viktig: Vi må gjøre oss mer relevant for velgerne. For å bli det, må vi markere tydelig at vi søker makt og innflytelse.

En stor del av befolkningen ønsker en fornyelse i 2013. Venstre må være klare på at vi skal være del av denne fornyelsen, at vi kan få en nøkkelrolle i 2013. En stemme til Venstre skal være en stemme til forandring. En stemme til Venstre skal gi uttelling. En hver som stemmer på oss må kunne stole på at dette gir grønn og liberal politikk — uansett hvem som måtte regjere med oss eller kanskje under vårt oppsyn.

Hvis vi vegrer oss for å ta dette valget, vil det føre til at Venstre framstår som utydelig og vinglete.
Vi må flagge ståsted og forklare hvordan vi vil oppnå Venstre-politikk. Sagt på en annen måte: Vi må overvinne "bortkastet-stemme"-syndromet: Venstre skal alltid være maktpolitisk relevant, sa Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**