Oppland Aps venstrepolitikk

– Even Aleksander Hagen og Oppland Ap er på linje med Venstre når han vil satse på læreren og lærerutdanningen, uttaler fylkestingsrepresentant Sanna Sarromaa i et leserinnlegg. – Likevel har de stemt mot Venstres forslag om kompetanseår for lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Even Aleksander Hagen er Opplands ny skolesheriff ifølge GD (5.4.11). Hagen er fjerdekandidaten til Arbeiderpartiet og har fått et ekstra ansvar for skolene, om dette er av partiet sitt eller av fylkeskommunen er uklart.

Det som likevel er klart er at Hagen kritiserer dagens system der byggfagselever analyserer engelske dikt. Jeg vil i denne forbindelse minne Hagen om at han med dette kritiserer sitt eget parti og sin egen skolepolitikk. Gudmund Hernes fra Arbeiderpartiet var sjefsarkitekten som gjennom Reform -94 sørget for at yrkesfaglige elever skulle få rikelig med teori og diktanalyse. Og den teorien vil Hagen nå kvitte seg med — helt på linje med Venstres skolepolitikk.

Kunnskap

Foto: Ukjent

Hagen er også på linje med Venstre når han vil satse på læreren og lærerutdanningen. Likevel har han på fylkestinget stemt ned Venstres forslag om å innføre et kompetanseår for lærerne i videregående skole i Oppland. Venstre mener at lærerne fra og med ungdomstrinnet skal ha en skikkelig faglig bakgrunn, minst 60 studiepoeng, i de fagene de underviser i. Det er nemlig en direkte korrelasjon mellom lærernes fagkompetanse og elevenes læring.

Det er også interessant at Hagen synes at det er fint at valgfagene skal introduseres igjen i ungdomsskolen. Igjen er han helt på linje med det Venstre vedtok på sitt landsmøte sist helg, men stikk i strid med sitt partis gamle politikk. Det var nemlig nettopp akademikeren Hernes som sørget for en svært teoritung ungdomsskole gjennom reformen L 97.

Til slutt mener Hagen at reformene må nå ligge i ro — igjen i tråd med Venstres skolepolitikk. PISA-tallene er på riktig vei, mener Hagen. Det er de, men det er ikke takket være Kristin Halvorsen, men takket være Kristin Clemet og Kunnskapsløftet. Et løft som vi overhodet ikke er ferdige med i norsk skole.

Sanna Sarromaa
fylkespolitiker (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**