La asylsøkerne få arbeide

– Hedmark Venstres nestleder Sjur Skjævesland tok på Venstres landsmøte til orde for at asylsøkere må få lov til å arbeide mens de venter på avgjørelse av asylsøknaden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Under debatten om politisk uttalelse vedrørende Norges ansvar i europeisk flyktning- og migrasjonspolitikk foreslo Skjævesland at det burde tas med et punkt i uttalelsen om asylsøkeres rett til å ta arbeid mens de venter på avgjørelse av asylsøknaden.

Her er Skjæveslands innlegg:

“Arbeiderpartiet og justisminister Storberget var livende redde for å tape velgere til Frp ved stortingsvalget i 2009 på grunn av innvandringspolitikken. Derfor satte de byråkratiet i UDI på saken. Og UDI har dessverre gjort en god jobb.

Ett av mange tiltak var å gjøre det så vanskelig å ta arbeid mens en venter på avgjørelse i asylsaken at en skal miste motet og reise igjen. Men mange kan ikke reise.

Resultatene ser vi: Familier som lever på 20 m2 under uverdige forhold, foreldre som synker ned i fortvilelse, depresjon og andre psykiske lidelser, barn som ikke klarer å konsentrere seg på skolen.

Hva risikerer vi ved å la asylsøkere arbeide? Vi mangler jo arbeidskraft!

For jeg var en fremmed, og dere tok i mot meg.

Folk først!”

Og landsmøtet var enig og vedtok med stort flertall å ta inn i uttalelsen et punkt om asylsøkeres rett til å ta arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**