Kraftsalve fra Stegane: -Slett og sjofel oppførsel fra opposisjonen

– H, Frp og KrF satser på å villede folk og driver et skittent politisk spill, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget og fylkesvaraordfører Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bakgrunnen for Steganes utblåsning:
Fylkestinget behandlet i går sak om reduksjon i rammene for samferdsel, kultur, idrett og folkehelse, regional utvikling, utdanning og sentraladministrasjonen. Rådmannen hadde lagt fram et forslag om total innsparing på 27,3 millioner kroner fra 2012. Av dette skulle 18,2 millioner kroner falle på utdanning.

Flertallet (Ap, Sp, SV og V) gikk inn for rådmannens forslag om reduksjon på alle områder, unntatt utdanning. Dette går helt klart fram av vedtaket:
“Fylkestinget godkjenner hovedutvalgene for samferdsel, regionalutvikling og kultur, idrett og folkehelse sine forslag til tilpasning av tjenesteproduksjonen med virkning fra 2012 og ber fylkesrådmanen legge dette til grunn for planleggingen av neste års budsjett.
Utdanningssektoren sikres ressurser slik at vedtatt helhetlig plan for fremtidig skoletilbud gjennomføres.
Ytterligere tilpassing av budsjett/handlingsplan 2012-2015 gjennomføres ved budsjettbehandlingen.”

Ap, Sp, SV og V aksepterte altså ikke rådmannens forslag om kutt på 18,2 millioner innen utdanning. Tvert om: Flertallspartiene gav rådmannen beskjed om å styrke sektoren på bakgrunn av helhetlig plan for skoleutvikling som fylkestinget vedtok sist høst.

Skittent spill

Runolv Stegane

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Da blir det, mildt sagt, et skittent spill når H, Frp og KrF gjennom media prøver å innbille folk det stikk motsatte. Enda verre blir dette når dette skjedde etter fylkestingets møte. Det var ingen fra de tre partiene som turte å framføre et slikt budskap fra talerstoen i åpent møte, sier Stegane.

Han forteller videre at han ved en tilfeldighet skjønte hva som foregikk i etterkant av møtet. Journalist fra Drammens Tidende (var ikke i møtet) var plutselig i gang med intervju av representanter fra H, Frp og KrF.

– Jeg grep inn i samtalen og skjønte med en gang at det ble gjort forsøk på å lure journalisten fra DT. Bakgrunnen var at de tre partine hadde plukket ut noen tiltak innen utdanning som de mente burde “vernes” fra et eventuelt kutt i 2012. Ap, Sp, SV og V stemte for å styrke utdanning, og det var derfor helt meningsløst å stemme for et forslag som ville gi kutt, men der noen tiltak var skjerma.

H, Frp og KrF ville til overmål finansiere sine “vernetiltak” ved bruk av disposisjonsfond i 2012.
– Forslaget er ikke verdt papiret det er skrevet på. Og det er i strid med lov og budsjettprinsipper.
Disposisjonsfondet skal brukes til å dekke løpende utgifter i det aktuelle budsjettår (2011). Det går ikke å bruke fondet til en bevilgning i 2012 før vi kjenner resultatet fra 2011, sier Stegane.

– Når dette bløff-forslaget ble presentert overfor DT og på Facebook av Dag Fjeld Edvardsen (H) blir jeg nesten målløs. Evardsen er medlem i fylkeskommunens kontrollutvalg som skal kontrollere at økonomiske disposisjoner skjer i tråd med loven, budsjett -og regnskapsforskrifter. Han burde være en av de siste som tar slike skitne triks i bruk, sier Stegane

Oppslaget i DT ligger ikke på nett, men kan leses i papirutgaven fredag 29.04.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**