Valgliste Buskerud Venstre 2011

Dette er valglista til Buskerud Venstre ved fylkestingsvalget høsten 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Buskerud Venstres valgliste til fylkestingsvalget:

1 Runolv Stegane, 1952, Sigdal
2 Rebekka Borsch, 1976, Røyken
3 Helge Stiksrud, 1954, Ringerike
4 Ståle Sørensen, 1972, Drammen
5 Anne Kjersti Frøyen, 1961, Ål
6 Nina E. Johnsen, 1964, Lier
7 Bjørn Flo Knudsen, 1981, Kongsberg
8 Yousuf Gilani, 1972, Drammen
9 Anna Solgaard Evensen, 1987, Nedre Eiker
10 Ulla Nordgarden, 1973, Drammen
11 Erik Hørlück Berg, 1964, Modum
12 Marianne Berg Korneliussen, 1971, Lier
13 Ole-Gunnar Øhren, 1948, Ringerike
14 Sissel Urke , 1965, Ål
15 Mathias Eide Sataøen, 1978, Hol
16 Gunn-Torill Homme Mathisen, 1962, Hurum
17 Hallvor Lilleslett, 1960, Gol
18 Øystein Senum, 1955, Kongsberg
19 Torleif Dalseide, 1959, Ål
20 Lasse Narjord Thue, 1975, Røyken
21 Anne-Marit Lillestø, 1954, Ringerike
22 Pål Bentsen, 1972, Nedre Eiker
23 Geir Stave, 1961, Hurum
24 Asgeir Osnes, 1973, Drammen
25 Christine Gorman, 1978, Drammen
26 Sølvi Flo, 1957, Drammen
27 Roar Olsen, 1957, Ringerike
28 Anne-Lise Strande, 1957, Ringerike
29 John Storhaug, 1958, Al
30 Ivar Martin Løkeng, 1973, Kongsberg
31 Kristine Nore, 1978, Krødsherad
32 Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, 1987, Øvre Eiker
33 Svein Jakob Hollerud, 1955, Sigdal
34 Olav Kvam Relling, 1949, Ringerike
35 Marit Svarverud, 1959, Sigdal
36 Tom-Roger Stensberg, 1976, Røyken
37 Dagfinn Ystad, 1952, Ål
38 Ola R. Mælingen, 1971, Ringerike
39 Rodney Harper, 1981, Drammen
40 Magne Berg, 1970, Hol
41 Synne Solgaard Evensen, 1990, Nedre Eiker
42 Arve Nesthorne, 1965, Flesberg
43 Ole K. Throndsen, 1943, Kongsberg
44 Arne Henning Rasmussen, 1958, Kongsberg
45 Gerard Andersen, 1979, Øvre Eiker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**