Rebekka Borsch – stortingskandidat

Dette er Rebekka Borsch – Buskerud Venstres stortingskandidat 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: Torbjørn Tandberg

REBEKKA BORSCH (36) – STORTINGSKANDIDAT

Rebekka bor på Nærsnes i Røyken. Hun har sittet i Buskerud fylkesstyre siden 2008 og vært leder for lokallaget Røyken Venstre 2009-2012. Fra 2012 er hun dessuten direktevalgt landsstyremedlem og vara til Venstres sentralstyre.

Juni 2012 ble Rebekka Borsch valgt til stortingskandidat for Buskerud Venstre. Siden 2010 har hun vært fylkesleder. Rebekka Borsch representerer Buskerud i Venstres landsstyre, er vara til sentralstyret og dessuten medlem av Venstres internasjonale utvalg (IU) samt medlem av Venstres programkomite for stortingsvalget 2013. Høsten 2011 ble hun valgt inn i formannskap og kommunestyre i Røyken. Hun er også 1. vara til fylkestinget i Buskerud. Rebekka Borsch kommer opprinnelig fra Tyskland, men har blitt norsk statsborger.

Yrkesbakgrunn
Hun har bred erfaring fra arbeid med frivillig organisasjon, politikk og kommunikasjon. Rebekka Borsch er utdannet journalist og statsviter (Freie Universität Berlin) og har blant annet arbeidet som fast ansatt journalist i en tysk avis og som informasjonsleder i Europabevegelsen. I dag jobber hun som seniorrådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet der hun koordinerer Norges samarbeid med Det europeiske miljøbyrået EEA.

Markant debattant
Rebekka Borsch har markert seg tydelig i media i lokalpolitisk, fylkespolitisk og rikspolitisk sammenheng de siste tre årene, blant annet når det gjelder kollektivtrafikken, miljøvern, lokaldemokratiet og bruk av fornybar energi. Hun har vært kronikør for Kommunal Rapport og skriver også i Drammens Tidende og Aftenposten.

Hjertesaker
– Jeg er en samfunnsengasjert person som er særlig opptatt av samferdsel og miljøvern, av frivillighetens rolle i samfunnet og av skole og utdanning. For meg er det viktig at Venstre arbeider for frihet for det enkelte menneske, men samtidig tar ansvar for samfunnet som helhet, sier hun. Politikk skal være rettferdig og uten innblanding av særinteresser. Dessuten vil jeg jobbe for at vi ivaretar miljøet og naturen for våre etterkommere og at vi legger best mulig til rette for innovasjon og nyskapning.

– Jeg ønsker å være ombud for befolkningen i Buskerud. Ønsker du å gi innspill til Venstre, eller har du en sak på hjertet som du trenger hjelp til, ta kontakt med meg.

Kontaktinformasjon:
Rebekka Borsch
Nærsnestangen 38B, 3478 Nærsnes
Tlf. 40 04 44 74
E-post: [email protected]

Her finner du en rekke debattinnlegg ført i pennen av Rebekka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**