Kvalitet i skolen

Søkingen til lærerutdanning øker og den øker klart mest til fem-årig lærerutdanning. Venstre har ønsket at den nye lærerutdanningen skal være fem-årig for å blant annet gi lærerne et bedre kunnskapsgrunnlag og mer målrettet praksis. Det er tydelig at lærerstudentene er enig i det og søker seg i økende grad til de lærerutdanninger som er fem-årige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Student, studere, universitet

Foto: Håkon Sparre (UMB)

Venstre ønsker en slik lærerutdanning fordi vi også vil stille krav til lærernes kompetanse i de fagene de skal undervise i. Det gjelder for alle fag. Den faktor som har størst betydning for elevene med tanke på læring, er nettopp læreren.

Gjennom å stille krav til kompetanse vil dyktige lærere som er trygge på egen kunnskap bli en viktig nøkkel til at frafallet i skolen går ned. Det legger også grunnlagt for at kunnskapsrike lærere i økende grad kan gjøre undervisingen mer praktisk rettet og hjelpe alle elever til å hente ut sitt potensiale.

Når langt flere lærerstudenter søker seg til fem-årig utdanning, bekrefter det studentenes eget ønske om både å kunne beherske sitt fag og å bli stilt krav til. Dette må være et paradoks for en regjering som vegrer seg for å stille krav til lærerkompetanse og legge til rette utdanningen for kunnskapssøkende lærerstudenter.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**