Lokalpolitisk nettverk 27.-28. mai med Trine Skei Grande

Den fjerde samlingen i Lokalpolitisk nettverk finner sted 27.-28. i Kongsberg. Tema: Klar til valgkamp! Venstreleder Trine Skei Grande er blant møtelederne. Lokallag kan fortsatt melde på deltakere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.
Foto: Daniel Rugaas

Målgruppe er kandidater og valgkampmedarbeidere. Målsetningen er at alle lokallag skal være representert. Vi får tilskudd fra Venstre sentralt basert på antall lag som stiller lister. Påmelding til Erik Hørluck Berg[email protected] innen 16. mai.

Møtet finner sted på Quality Grand Hotel, Kongsberg.

Program
FREDAG
18:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, fjerde samling
Presentasjon
18:15 Valgkampen 2011
Venstres handlingsplan 2011-2021
19:00 1. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om miljø
Organisasjon: Bruk av Venstre Pluss
19:30 Mediekonkurransen
20:30 Møteslutt dag 1
21:00 Middag

LØRDAG
09:00 2. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om skole
Organisasjon: Sosiale medier og liberal.no
10:00 3. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om småbedrifter
Organisasjon: Lokale brosjyrer og program. Annonsekampanje
11:00 4. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om velferd
Organisasjon: Hva gjør en valgkampsekretær?
12:00 Lunsj
13:00 5. parallellsesjon
Politikk: De vanskelige spørsmålene i valgkampen
Informasjonsarbeid: Vinkling av saker. Kontakt med journalist
14:00 6. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: Skriftlig pressearbeid. Trening på pressemelding
Aktivisme: Målgruppedefinering. Dørknakking
15:00 Kaffepause
15:30 7. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: www.venstre.no
Aktivisme: Tale-/debattskolering.
16:30 8. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: Radio-/video-øving
Aktivisme: Standsskolering.
17:30 Mediekonkurransen — votering
Vårkampanjen
Avslutning
18:00 Møteslutt dag 2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**