Spesialpedagoger skal arbeide med elever — ikke papir

Den første stortingsmeldingen om spesialundervisning i skolen siden 1998 er lagt fram. Dessverre er ikke meldingen tydelig nok på behovet for å flytte den spesialpedagogiske kompetansen bort fra kontorene og ut på den enkelte skole. Venstre vil at spesialpedagogene skal arbeide med elever — ikke papir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

Dette skoleåret har over 50 000 elver fått vedtak om spesialundervisning, noe som er en økning på over 13 000 siden skoleåret 2006-2007. For Venstre er det avgjørende å sikre tilstrekkelig antall spesialpedagoger som er nær elevene hver eneste dag på den enkelte skole — ikke at disse sitter på et eller annet kontor.

Venstre kommer derfor til å foreslå en omfattende endring av PP-tjenesten, kombinert med en egen rekrutteringsplan for å sikre mange nok spesialpedagoger. Målet er å sikre flere spesialpedagoger på den enkelte skole og i det enkelte klasserom.

Venstre er helt enig i at det er viktig med tidlig innsats, men da må vi også legge til rette for dette. Det handler om å bygge ned byråkratiet og sikre at spesialpedagogene er nærmest mulig eleven.

Det er svært viktig å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen, men kvalifisert pedagogisk personale skal ha ansvaret for det som skjer i undervisningssituasjonen. Målet må være at alle assistenter i norsk skole skal være faglærte, for eksempel som barne- og ungdomsarbeider.

Stortingsmeldingen varsler også at det skal innføres språkkartlegging i barnehagene. Forslaget er omstridt, og har tidligere fått kritikk blant annet fra Utdanningsforbundet. Barnehage skal fortsatt være et frivillig tilbud og Venstre vil derfor holde fast på språkkartlegging ved dagens fireårskontroll på helsestasjonene. Skole skal være skole, og barnehage skal være barnehage.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**