Togforsinkelser koster milliarder

Venstre har sett seg lei på alle forsinkelsene med tog på Østlandet, og foreslår 1 milliard i ekstra bevilgninger. — Når kan folk forvente at de kommer på jobb til normal tid, spurte Borghild Tenden samferdselsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstres Borghild Tenden mener regjeringen ikke gjør nok for å rydde opp i togproblemene.

Venstres Borghild Tenden mener regjeringen ikke gjør nok for å rydde opp i togproblemene.
Foto: Christoffer Biong

Spørsmål til statsråden
Borghild Tenden brukte muligheten til å stille spørsmål til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) når det oppsto nok en forsinkelse.

– Jeg ønsket å få vite hvor mange timer med forsinkelser det har vært til sammen på jernbanen i inneværende stortingsperiode, sier Tenden.

– I tillegg ville jeg ha en oversikt over hva prisen for dette er, målt i samfunnskostnader, sier Tenden.

Spørsmålet til statsråden.

Utålmodig Tenden
Svarene beroliget henne ikke.

– I valgkampen i 2009 sa representanter fra regjeringen at det skulle ryddes opp i problemene i togtrafikken. Det er derfor bekymringsfullt at regjeringen ikke følger opp det de lovte. De sa at det ville bli verre før det ble bedre, men dette holder ikke, påpeker Tenden.

– I Venstre foreslår vi å øke bevilgningene til jernbanen med totalt 1 milliard kroner hvorav 100 mill. kroner avsettes til økt innsats til drift og vedlikehold i Oslo-området, sier Tenden.

Se også oppslag i Aftenposten.

Mer om Akershus Venstres samferdselspolitikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**