Venstresamling

Sosial og nyttig samling på Stølgjære

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Trivelig på Stølgjære
Mandag 23.mai møttes listekandidater, medlemmer for øvrig og sympatisører av Venstre til samling hos Hege Mellem og John Vammervold på Stølgjære. Det sosiale samværet var prioritert høgt, men vi fikk også med oss en grundig gjennomgang av valgprogrammet for kommende periode. Gledelig var det at hele 20 stykker hadde funnet veien til den gamle garden ved munningen av Åmotsdalen. Det er lenge siden et rent Venstrearrangement har samla så mange deltakere. Gledelig! Vi får ta det som et godt omen foran valget.
Hege og John innleda treffet med å fortelle om gardshistoria, en gard med historie helt tilbake til 1600-tallet. Det var ei beretning om garddeling, og om naturkrefter i form av snøras. I åra 1927-1957 var garden i eie av to søstre Stølen, Marit og Marie. De hadde god hjelp av forskjellige drenger til det daglige arbeidet. Søstrene var trofaste arbeidsmennesker. Det er nok mest korrekt å si at Marie var den av dem som drog tyngste lasset i arbeid i fjøs og utendørs. Marit var litterært interessert, drev med handarbeid og var også politisk interessert. Hennes politiske interesse omfatta også internasjonal storpolitikk. Det viser bøkene som er i biblioteket etter henne på Stølgjære. Marit stemte Venstre, og møtte alltid opp først på Dovrehallen for å avgi sin stemme ved valg. Marie delte ikke sin søsters politiske standpunkt. En gang fikk ho spørsmål om ho skulle av sted for å avgi stemme når ho var ferdig med dagens arbeid. “Ja, det skal jeg. Jeg skal av sted å slå i hjel denne Venstrestemma til Marit!” Marie stemte nemlig Senterpartiet.
Ingrid og Hege serverte sjampingjongsuppe med tilhørende rundstykker, og med kaker og kaffe etterpå. Et godt og hyggelig måltid!
Vi brukte deretter et par timer på gjennomgang av utkastet til valgprogram for Oppdal Venstre. En grundig og verdifull diskusjon førte til nye innspill som programnemnda skal bake inn i det endelige programmet. Programmet må være ferdig til St. Hans, klart for innlevering til den felles valgavisa for fem av partia i oppdalspolitikken. En siste frist for nye innspill er satt til kommende månedsskifte.
Tida gikk fort i hyggelig lag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**