Program 2015: Kunst og kultur

Kristiansand har et særlig ansvar for å være en kulturell drivkraft på Agder, fordi vi har flere regionale institusjoner i byen. Byen har et kulturliv i utvikling, både i innhold og bredde. Fra å være en by der det skjedde lite, er det i dag et høyt kulturelt aktivitetsnivå. Dette er et resultat av årelang innsats fra mange aktører. Summen av det har gjort byen til et sted for innovasjon og nyskapning, og vi sitter på mye kompetanse. Venstre satser på kunst og kultur som et av de viktigste virkemidlene for å gjøre Kristiansand til en enda mer attraktiv by, der opplevelser, livskvalitet og samhandling mellom mennesker står i sentrum.

Kommunens oppgave er å legge til rette for aktiviteter, og å være en profesjonell samarbeidspartner. Vår politikk skal favne både de profesjonelle og de frivillige aktørene, og gi kulturen høyere prioritet og større handlingsrom. Kristiansand trenger et kulturløft!


Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Styrke kompetansesentrene
Kompetansesentre som Sørf, Agder Kunstsenter, Sørnorsk Filmsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet gir næring til kulturlivet og bidrar til utvikling, profesjonalisering og internasjonalisering. Disse og andre nøkkelinstitusjoner må gis stabilitet og forutsigbarhet i årene som kommer, blant annet ved å styrke koblingen til relevante utdannings- og forskningsmiljøer.

2. Kulturskolen
Venstre vil styrke kulturskolen slik at alle barn og unge som ønsker det får plass, til en overkommelig pris, samtidig som vi våger å satse på talentene. Kristiansand har behov for en ny kulturskole hvor alt samles under ett tak. Samtidig har vi behov for å utrede muligheten for å la private tilbud supplere det offentlige.

3. Satse på biblioteket
Venstre vil styrke bevilgningene til både oppgradering av biblioteksbygget og innkjøp av bøker og annet materiale. Det bør vurderes å legge til rette for en kulturkafé på taket av bibliotekbygget som i tillegg til å være et møtested kan benyttes til litterære og samfunnsaktuelle arrangementer i samarbeid med Kunsthallen.

Venstre vil også:

 • Øke støtten til lokale arrangementer og festivaler, blant annet gjennom å etablere en enkel arrangørstøtteordning med løpende frister
 • Understøtte prosjekter og organisasjoner som har fått nasjonal eller internasjonal støtte
 • Opprette en kunstplan
 • Bevare gamle Kristiansand teaters fasader mot Kongens gate og Vestre Strandgate
 • Prioritere profesjonelle aktører ved utleie av lokaler på Odderøya
 • Realisere utvikling av museumskvartalet. Kvartalet rundt Sørlandets kunstmuseum utvikles og knyttes sammen med biblioteket
 • Fylle kulturaksen mellom Kilden og Sørlandets kunstmuseum med innhold
 • Utarbeide en felles plattform for markedsføring av kulturarrangementer
 • Ha mer kunst i byrommet
 • Anmode Kilden om å tilby sin kompetanse og ressurser til andre kulturinstitusjoner og -arrangementer
 • Legge til rette for tettere kontakt mellom universitetet og byens kulturinstitusjoner
 • Biblioteket må forsterke sin satsing på internasjonalisering, både som multikulturell møteplass og gjennom innkjøp av bøker og annet materiale
 • Vurdere å etablere bibliotekfilial på østsiden av byen
 • Støtte utviklingen av et regionalt kompetansesenter for scenekunst
 • Bidra til at minoritetsungdom i større grad involveres i kulturlivet
 • Sikre frivillige organisasjoner stabile og gode driftsvilkår
 • Bidra til at det etableres et filmfond på Sørlandet
 • Oppfordre til god dialog mellom Kristiansand kommune, Cultiva og kulturlivet
 • Videreutvikle byens museer og sikre framtida til Agder naturmuseum og botanisk hage
 • Sikre gode lokaler og en effektiv drift av Nicolai Tangens kunstgave, bl.a. ved å vurdere en samlokalisering med Sørlandets kunstmuseum

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**