Lørenskog-politikerne får nå sakspapirer elektronisk

-Et viktig skritt i miljøvennlig retning, sier Lørenskog Venstre om at politikernes saksdokumenter nå skal sendes elektronisk og ikke som papirstabler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Politikerne i Lørenskog skal nå få sine saksdokumenter elektronisk og slippe stabler med papirer hjemme i stua. Som første kommune på Romerike innfører Lørenskog nå “trevennlig” kommunepolitikk. Beregninger viser at kommunepolitikerne i nabokommunen vår Skedsmo forbruker papir tilsvarende mer enn to trær i måneden, og det er ingen grunn til å tro at Lørenskog-politikernes forbruk har vært mye mindre.

Lisa Kara Fröyland

Lisa Kara Fröyland
Foto: Lørenskog Venstre (PSS)

– Et viktig skritt i miljøvennlig retning, sier 3.kandidat Lisa Kara Fröyland og styremedlem i Lørenskog Venstre i en kommentar.
-Dette er et eksempel på at miljøvennlige løsninger også er effektive og økonomisk besparende på sikt!

LES MER:
“Papirløse politikere”, Romerikes Blad, 1.juni 2011
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5627586.ece

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**