Menneskets nytteverdi i AS Norge

Det er det totale fraværet av medmenneskelighet som sjokkerer med debatten om Brochmann-utvalgets konklusjoner og innvandrernes samfunnsøkonomiske nytteverdi, skriver fylkesleder Rebekka Borsch i en kronikk i Aftenposten.

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Tom-Roger Stensberg

Verdens rikeste land har startet et oppgjør med migrantene, på jakt etter unyttige elementer. Bevæpnet med tall og statistikk har utvalget tatt for seg en sammensatt gruppe mennesker og regnet seg frem til hva disse er verdt. Resultat: ikke særlig mye. Ok da, polakkene og andre EØS-innvandrere reddet Norge fra kostnadspress og høy rente i en het økonomi frem til finanskrisen. Men det betyr ikke så meget på lang sikt.

Selv EØS-innvandrerne kan nemlig få et levemønster med lav yrkesdeltakelse og overforbruk av trygd og andre ytelser, frykter migrasjonsutvalget.

Kan hende jeg er litt følsom, men jeg trodde slike vurderinger av store befolkningsgrupper, basert på etnisitet, hørte fortiden til. Brochmann-utvalgets regnestykke kan oversettes på følgende måte: Hvis jeg hadde vært født i Warszawa hadde jeg blitt sett på som en potensiell byrde, men siden jeg er født nær Köln går det greit, liksom. Uavhengig av hva jeg måtte ha av utdanning, tilknytning til Norge, sosial status eller lignende.

Les hele innlegget i Aftenposten