Venstre vil friste jobbpendlere fra bil til buss!

70 % av Lørenskogs arbeidsstyrke pendler til en jobb utenfor kommunen.
Det finnes mange kollektivtilbud for disse jobbpendlerne, likevel velger mange bilen til og fra jobb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Torild Jørgensen, 2.kandidat til kommunevalget

Torild Jørgensen, 2.kandidat til kommunevalget

Selv om Lørenskog er en kompakt kommune, må vi erkjenne at bilen er nødvendig for mange for å rekke hverdagslige oppgaver.

En av hverdagsoppgavene er handel og innkjøp, og vi tror at kjøpesentrene kan bidra til økt kollektivreising, redusert bilkjøring og miljøforurensing og dermed styrke sitt sosiale omdømme ved å disponere noe av parkeringsarealene til "kombiparkering". Dessuten vil det klart bidra til økt handel når jobbpendlere kan stikke innom butikken før de setter seg i bilen for å rekke barnehager, SFO’er osv. Slik parkering foregår allerede i dag, for noen kjøpesentre er dette et stort problem, andre sentre har kun fulle p-plasser i lørdagshandelen. I tillegg må aktuelle arealer som kommunen disponerer nær bussholdeplasser identifiseres og vurderes.

Parkering Solheim Senter

Parkering Solheim Senter

Parkering ved bussholdeplasser og “kombiparkering" på kjøpesentre må skje i et samarbeide mellom kommunen, kjøpesentrene og brukerne, og Lørenskog Venstre bidrar gjerne til å finne de praktiske løsningene. Selvfølgelig er det best at folk tar bena fatt hjemmefra, men går ikke det ønsker vi at folk skal kunne velge det nest beste alternativet. God tur på jobben!

Torild Jørgensen, 2.kandidat til kommunevalget
Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**