Abid Raja besøkte videregående i Lørenskog

I anledning Lørenskog kommunes forsøksordning med stemmerett i lokalvalget høsten 2011 for 16- og 17-åringer, hadde Lørenskog Venstre 9.juni samlet elever fra Lørenskog vgs og Mailand vgs i sistnevntes auditorium til en halvannen times diskusjon omkring lokaldemokrati, ledet av Abid Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mailand videregående skole i Lørenskog

Mailand videregående skole i Lørenskog

Varamann for Venstre på Stortinget, Abid Raja, snakket onsdag med Lørenskogs 16- og 17-åringer om lokaldemokrati på Mailand vgs i anledning av at kommunen er med i en forsøksordning med 16-årsgrense for stemmerett i lokalvalget til høsten. Han innledet om lokaldemokrati ut fra sin yrkesbakgrunn som forsvarsadvokat, deretter leder for Utlendingsnemnda (UNE) og ikke minst som varamann til Stortinget, og pekte på viktigheten av å bruke stemmeretten. Så godt som alle i det fulle auditoriet hilste velkommen stemmerett for deres aldersgruppe. Og som en elev så viselig påpekte: Jeg må betale voksenbillett på bussen når jeg er 16, så hvorfor skulle jeg ikke også få stemme i valg?

Abid Raja besøker Mailand videregående skole i Lørenskog.

Abid Raja besøker Mailand videregående skole i Lørenskog.

Det ble også tid til dialog om hva som kjennetegner en vellykket flerkulturell skole. Engasjerte elever fra Lørenskog og Mailand videregående skoler pekte på viktigheten av å vise hverandre respekt på tvers av kulturell bakgrunn, behandle alle like bra og være inkluderende og uten fordommer. Også et godt samarbeid mellom elever og lærere ble trukket fram som avgjørende.

 Venstres 1.kandidat Bjørn Ivar Gran var møteleder.

Venstres 1.kandidat Bjørn Ivar Gran var møteleder.

Møteleder under dialogen mellom Abid Raja og elevene var Venstres 1.kandidat til valget, Bjørn Ivar Gran, som har flere års fartstid fra praktisk lokaldemokrati også utenfor sitt virke i kommunestyret. Han konkluderte slik etter møtet:
– Dette var en nyttig diskusjon for alle til stede!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**