Stord Venstre vil ha rundløype i Hystadmarkjo

Som det står idag er det ein vei gjennom Hystadmarkjo. Det er også ein sti som går ‘bak’, nærare Storhaugsveien. Denne vil Stord Venstre gjera til ein skikkeleg tursti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Slik ordninga er idag vert det gjort skade på naturen utanom turstien. På sikt vil ein tursti med ei rundløype der folk uansett vandrar gjera mindre skade på naturen.

Hystadmarkjo

Foto: Google Earth

Det er også eit viktig moment at området skal vera tilgjengeleg for alle, den normale turstien idag er godt tilpassa universell utforming, men treng nokre justeringar. Det er også eit gode i seg sjølv å ha ei skikkeleg rundløype, om folk kan sjå naturen betre så vil ein også ta vare på den.

Meir om Stord Venstres idè om ei rundløype kan du lesa i sunnhordland, her;

http://www.sunnhordland.no/article/20110622/NYHENDE/706229995

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**