– Valdres må på kartet i regjeringen

– Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. Valdres tappes for både statlige arbeidsplasser og viktige industriarbeidsplasser i de store samvirkebedriftene samtidig og får ingen i erstatning. Dette er elendig distriktspolitikk, sier ordfører i Vestre Slidre og fylkesleder i Oppland Venstre, Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Mens Hedmark fortsetter den sterke veksten i antall statlige arbeidsplasser, er Valdres den store taperen blant regionene i Hedmark og Oppland de siste 3 årene. Valdres-kommunene har samlet mistet 2 statlige arbeidsplasser.

– Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. Valdres tappes for både statlige arbeidsplasser og viktige industriarbeidsplasser i de store samvirkebedriftene samtidig og får ingen i erstatning. Dette er elendig distriktspolitikk, sier ordfører i Vestre Slidre Eivind Brenna.

Hedmark har de siste tre årene fått 679 nye statlige arbeidsplasser. De siste seks årene er veksten på 1157 nye. Dette viser tall fra SSB. For Oppland viser tallene en vekst på 434 nye, statlige arbeidsplasser de siste 3 årene og 512 plasser de siste seks årene. Av den samlede veksten på over 1100 nye statlige arbeidsplasser i Innlandet de siste tre årene, har altså ingen kommet Valdres til gode.

– Nå må Regjeringen ta et oppgjør med seg selv knyttet til lokalisering av statlige arbeidsplasser. I tillegg må vi i Oppland få oss en politikk for regional vekst i alle deler av fylket, hvor Valdres må tydeligere på kartet, sier Brenna.

I Valdres har Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre mistet til sammen 8 statlige arbeidsplasser de siste tre årene. Nord-Aurdal og Vang har hver seg fått tre nye, mens Etnedal står på stedet hvil.

– I Hedmark har de fire kommuner med over 1000 statlige arbeidsplasser, mens Oppland bare har to. I tillegg har Hedmark tre kommuner til med over 400 statlige arbeidsplasser. I Oppland har vi bare en kommune til som har over 400 statlige arbeidsplasser, fortsetter Eivind Brenna. Han mener myndighetene nå må se på hvilken statlig virksomhet som kan lokaliseres på Fagernes for å styrke Valdres betraktelig med antall statlige arbeidsplasser.

Nord-Aurdal har bare 174 statlige arbeidsplasser, mens Åmot og Tynset i Østerdalen til sammenlikning begge har over 430.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**