Vil prioritere dyktige lærere

Hele 40 % av lærerne i skolen mangler fordypning i fagene de underviser i. – Vi må prioritere lærerne. Staten må sammen med fylkeskommunene og kommunene gi alle Østfoldlærere etter- og videreutdanning, sier Venstres Britt Fladmark Holta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Frykter A- og B-kommuner

 Venstres Britt Fladmark Holta vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere, både i kommune- og fylkespolitikken.

Venstres Britt Fladmark Holta vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere, både i kommune- og fylkespolitikken.
Foto: Helge Eek

Utdanningsforbundet frykter i Aftenposten. A- og B-kommuner, der rike kommuner kan satse på dyktige lærere, mens andre ikke kan ta seg råd til å prioritere etter- og videreutdanning.

– Dette må vi unngå. Alle skal ha en god skole for kunnskap og like muligheter uavhengig av hvor de bor, sier Fladmark Holta (V).

Øk statens andel
Venstre har foreslått i sine alternative statsbudsjett å øke statens andel til etter- og videreutdanning av lærere.

– Det kunne gjort at kommuner som i dag ikke gir etter- og videreutdanning til lærere, som Trøgstad, Eidsberg, Moss og Sarpsborg, muligheten til å gi elevene kvalifiserte lærere i alle fag, sier Venstres Britt Fladmark Holta

Etter- og videreutdanning av lærere koster rundt 500 000 kr per person. Det skal i dag dekkes 40 % av staten og 60 % av kommunen eller fylkeskommunen.

Opptrapping må til

 Førstekandidat i Østfold, Per Magnus Finnanger Sandsmark, mener staten må ta større ansvar for innholdet i skolen.

Førstekandidat i Østfold, Per Magnus Finnanger Sandsmark, mener staten må ta større ansvar for innholdet i skolen.
Foto: Helge Eek

– Statens andel må økes kraftig og vi må få på plass en opptrappingsplan for etter- og videreutdanning, slik at vi får gjort det løftet som trengs i skolen, sier Venstres førstekandidat i Østfold, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

– Å satse på læreren er å satse på eleven, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**