Valgkamp med sykehusdebatt

Oppland Venstres leder og 1. kandidat Eivind Brenna sier til avisa GD at han vil ha debatt om sykeusstruktur i årets valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Lese saken i avisa GD her.

Det er snart halvannet år siden styret i Sykehuset Innlandet startet arbeidet med en plan for utviklingen av spesialisthelsetilbudet for perioden 2011-2014. En plan som skal vise hvor mange akuttsykehus vi skal ha i Mjøsregionen i framtida.

Men det kommer ingen anbefalinger som politikerne kan diskutere i høstens valgkamp. Det foreligger bare forslag om hvilke scenarier som skal utredes.

– Det er utrolig dersom dette ikke blir tema. Helsetilbud og sykehusstruktur er en av de største politiske debattene. Sykehustilbudet i Gjøvik og Lillehammer er viktig for folk, sier han.

Han mener det blir for snevert å begrense debatten til samhandlingsreformen, fordi sykehusene er en vesentlig del i helheten.

– Uten trygghet for et tilbud er det vanskelig for kommunene å ta større ansvar. Vi vil på en eller annen måte løfte denne saken inn i valgkampen, sier Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**