Slik forhåndsstemmer du

Du kan forhåndsstemme allerede i juli, om du ikke kan stemme i den ordinære perioden for forhåndstemming fra 10. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Du kan forhåndsstemme allerede nå.

Du kan forhåndsstemme allerede nå.

Tidligstemmegivning
I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.
Ordinær forhåndsstemmegivning

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 9. september.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Slik forhåndsstemmer du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget:

1. I valglokalet henvender du deg til valgfunksjonær som gir deg en stemmeseddelkonvolutt og henviser deg til et valgavlukke.
2. Ta stemmesedlene du vil bruke: en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget.
3. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene.
4. Legg stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutten.
5. Gå til en valgfunksjonær, som legger stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ditt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt din hjemkommune for opptelling. Stemesedlene skal ikke stemples når du forhåndsstemmer.

Stemmer du utenfor egen kommune, må du enten bruke generelle stemmesedler som du får utdelt, eller selv ha med stemmesedler fra din kommune. Den generelle stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn, kun partinavn. Dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater, må du derfor selv skaffe stemmesedler fra egen kommune. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt.

Les mer om hva Akershus Venstre vil gjøre i kommende periode her.

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**