Kreative mennesker og nyskapende bedrifter skal trives i Akershus

Vår velferd og livskvalitet er avhengig av et mangfoldig og verdiskapende næringsliv, drevet fram av mennesker med motivasjon, vilje og evne til å skape noe nytt. Akershus Venstres leder, Lars Peder Nordbakken, har ledet arbeidet med rapporten «Liberale reformer for økt verdiskaping».

Lars Peder Nordbakken

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Venstres visjon er å legge til rette for et mangfoldig og desentralisert næringsliv som genererer en strøm av verdiskapende innovasjoner og derigjennom bidrar til økonomisk vekst, velferd og et mer bærekraftig miljø. I denne sammenheng har Norge tatt store skritt bort fra å være et petroleumsbasert
land til å bli en av verdens ledende nasjoner på fornybar energi og næringer knyttet til fornybar energi.

For Venstre er det enkelte mennesket sitt eget mål på utvikling og fremgang. Det samme gjelder også for vårt syn på verdiskaping og velferd. Liberal fremgang betyr derfor å gi stadig flere
mer frihet og større muligheter til å skape sin egen vei til et godt liv.

Venstres næringspolitikk har derfor også et høyere mål for øyet enn økonomisk vekst og materiell velstand i tradisjonell forstand. Venstres næringspolitikk skal fremfor alt kjennetegnes av en fremtidsrettet, velfundert og ansvarlig politikk som baner veien for liberale fremganger
— for alle.

Les mer:

Verdiskapingsutvalgets sluttrapport «Liberale reformer for økt verdiskapning» (pdf).

Les mer om Akershus Venstres politikk for verdiskaping (fylkesvalgprogrammet 2011-2015)

Foredrag om næringspolitikk med Lars Peder Nordbakken