Aktiv 78-åring

Venstre gratulerer Lars Monrad-Krohn med dagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lars

Foto: A.Hovsto

Lars Monrad-Krohn ble rekruttert til Venstres Ringsakerliste ved kommunevalget i 2003 og har vært med i valgkampene siden. Han er selv opptatt av å få til en ny finansieringskanal for oppstartbedrifter. Han er professor ved Universitetet i Oslo og er også aktiv ved Høgskolen i Hedmark, masterutdanninga om bioteknologi, der han har utviklet og holder selv kurset om patentering. Han har vært en banebrytende industriutvikler i mer enn 50 år (Norsk Data, Mycron og Tiki Data). Han har mottatt NTNF ærespris (1978) og Rosingprisen (2005). Han er bofast i Brumund og listekandidat for Ringsaker Venstre ved kommunevalget i 2011.
– Så vidt jeg skjønner etter mine 8 års inntrykk er Venstre preget av individuell høy kompetanse og god velger kontakt i et ikke-så-sterkt-hierarki som andre større partier. I min egen bevissthet tenker jeg på Venstre som "Kvalitetsbeslutninger basert på kunnskap og forståelse" i motsetning til det mediepopulære, organisasjoners økonomiske interesser, og over-forenklet, overfladisk idealisme.
Han har utviklet tanker om et strategispill for kommunestyring, (og landstyring og for den saks skyld) som interessevekker og verktøy for politikkdrøftelser, som f. eks. SimCity. Er det noe interesse blant ungdommen vår til politikkbasert spillutvikling?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**