Er Lørenskog en by eller ei bygd?

At Lørenskog er blitt urbanisert de siste 25 åra, er det ingen tvil om. Mye skog har måttet vike for nye boligfelter, bygninger, ny infrastruktur, næringsbygg. Allikevel er det fremdeles bare 14,3 prosent av kommunens areal som er bebygd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lisa Kara Fröyland

Lisa Kara Fröyland

Les 3.kandidat Lisa Kara Fröylands blogginnlegg om hvorvidt Lørenskog er en by eller ei bygd!

Du finner innlegget på den offisielle Lørenskog Venstrebloggen http://lorenskogvenstre.wordpress.com

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**