Nødrop: 40 % av lærere mangler kompetanse

Venstres Sanna Sarromaa vil rette fokus på viktigheten av lærerenes kompetanse. – Elevene fortjener lærere som har fordypet seg i fagene de skal undervise i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Det var to årsaker til at jeg ble historiker — min historielektor på ungdomsskolen og min historielektor på gymnaset. De samme kvinnene gjennom samfunnsfagsundervisning var også sterke inspiratorer til at jeg ble politiker. Begge hadde studert historie og statsvitenskap i seks år på universitetet. De visste hva de snakket om — de hadde en faglig tyngde, en naturlig autoritet og en utrolig formidlingsevne.

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Det burde vært krisestemning og panikk. Hele 40 % av lærerne i den norske grunnskolen mangler fordypning i ett eller flere fag de underviser i. Det betyr at hvis man har lærerutdanning, er man kvalifisert til å undervise i hvilket fag som helst — totalt uavhengig om man har studert faget på høyere nivå. Dette er en systemfeil som kan — og bør — rettes på før generasjoner går kunnskapsmessig fortapt.

Lærerne skal vekke elevenes faglige interesse ved å vise fagenes egenart. For at skolen skal kunne tilby variert undervisning av høy kvalitet, bør undervisningspersonalet bestå av personer med bakgrunn i ulike fagtradisjoner.

For å imøtekomme dette har Venstre nasjonalt kjempet for en femårig lærerutdanning. I fylket har Venstre kjempet for lærernes kompetanseår. En sterk satsing på lærernes etterutdanning står også i programmet til Lillehammer Venstre i kommende valgperiode. Ved å ta ansvar for skolen, både lokalt og nasjonalt, har Venstres utdanningspolitikk som mål å gjenreise respekten for kunnskap og dannelse, og gjøre norsk skole enda bedre. Det er en sterk korrelasjon mellom lærernes kompetanse og det elevene lærer.

Lærerne fortjener all etter- og videreutdanningen som det er mulig å gi og elevene fortjener faglig oppdaterte og engasjerte lærere. En stemme til Venstre er en stemme til en sterk offentlig skole.

Sanna Sarromaa
fylkestingsrepresentant (V)
Lillehammer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**