Til 22. juli generasjonen

Ordførerkandidat Gerd-Mette Vatne Drabløs har følgende budskap etter terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Innlegget var på trykk i OPP 5. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Gerd Mette Drabløs

Foto: Jon Vammervold

Den 22. juli fikk ungdommen en ny betegnelse som forplikter oss alle. Menneskeheten ble angrepet og rammet på det hardeste og mest brutale. Vårt lille land mistet sin uskyld. Midt i all sorg og bearbeiding går det opp for oss at vi er en betydelig større del av verden enn det vi har kunnet forestille oss. Vår rolle som fredsmekler og demokratisk foregangsnasjon er overgått fordi vi er rammet av det vi selv er en så sterk forsvarer av. Vi står overfor utfordringer ingen av oss har oversikt over.

Tida nå og fremover opplever og erfarer vi som mennesker, samfunn og nasjon noe som skal forme oss og ruste oss for framtida. Trygghet og frihet vil få ny betydning. Våre verdier skal forankres i nye generasjoner. Vårt forhold til ytringsfrihet vil bli utfordret. Vår kunnskap om mennesket som sosialt vesen i en internasjonal, digital hverdag skal bedres. Å lære av det forferdelige som har rammet oss, er noe av det viktigste signalet regjeringen har gitt oss. Og vi skal lære. Vi skal lære av den generasjonen som er hardest rammet. De som står klare til å arve demokratiet og som skal velge lederskap i mange generasjoner framover. Vi er avhengig av 22. juli-enerasjonen og verdiene en liten nasjon i en stor verden skal fortsette å leve etter. Demokratiet kan ikke tas for gitt, og skal ikke tas for gitt. Det er en lovnad til 22. juli generasjonen vi alle må slutte oss til.

Gerd-Mette Vatne Drabløs,
Ordførerkandidat Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**